Czas czytania: około min.

O ile zmniejszył się deficyt budżetowy w czerwcu?

10.07.2020 godz. 13:30

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Deficyt budżetowy od początku roku do maja wynosił 25 mld 881,6 mln zł, a w czerwcu zmniejszył się do 17 mld zł, czyli o około 8,8 mld zł. Prezydent zaniżył nieco deficyt, z jakim mieliśmy do czynienia od początku roku do maja, ale pomyłka ta mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Czym jest deficyt budżetu państwa?

Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt budżetu państwa. Gdy wydatki budżetu państwa są większe niż dochody, mamy do czynienia z deficytem budżetu państwa. Do deficytu albo nadwyżki budżetu państwa nie są wliczane deficyt albo nadwyżka środków europejskich (art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Ile wyniósł deficyt od początku roku do maja, a ile w czerwcu? 

Jak podaje Ministerstwo Finansów, od początku roku do maja:

  • dochody budżetu państwa wyniosły 157.069,7 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa wyniosły 182.951,3 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa wyniósł 25.881,6 mln zł.

Natomiast w czerwcu deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 17 mld zł. Jak podaje ministerstwo, powodem zmniejszenia deficytu są wpływy z podatku akcyzowego i podatków dochodowych. Drugi miesiąc z rzędu ma również miejsce trwały wzrost z podatków CIT. Oznacza to, że nadrabiana jest luka między wykonaniem budżetu państwa a harmonogramem.

Jak wyglądało wykonanie budżetu za lata 2019 i 2018?

Poniżej przedstawiamy wykonanie budżetu w 2019 roku, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia:

  • dochody wyniosły 400.535,255 mln zł, tj.103,3 proc. planu,
  • wydatki wyniosły 414.273,014 mln zł, tj. 99,5 proc. planu,
  • deficyt wyniósł 13.737,759 mln zł. tj. 48,2 proc. planu.

W analogicznym okresie w 2018 roku sytuacja wyglądała następująco:

  • dochody wyniosły 380.048,140 mln zł, tj.106,8 proc. planu,
  • wydatki wyniosły 390.454,347 mln zł, tj. 98,3 proc. planu,
  • deficyt wyniósł 10.406,208 mln zł. tj. 25,1 proc. planu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.