Strona główna Wypowiedzi O ile spadły ceny gazu za prezydentury Andrzeja Dudy?

O ile spadły ceny gazu za prezydentury Andrzeja Dudy?

O ile spadły ceny gazu za prezydentury Andrzeja Dudy?

Andrzej Duda

Prezydent

Jeżeli do tego dodamy, że od 2015 roku, odkąd ja zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, te ceny (gazu – Demagog) cały czas trochę spadały. W sumie całe zmniejszenie się cen na przestrzeni ostatnich 5 lat, wliczając dzisiejszą obniżkę, która od dzisiaj się zaczyna, to jest prawie 18%.

Spotkanie z mieszkańcami w Drawsku Pomorskim, 01.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Spotkanie z mieszkańcami w Drawsku Pomorskim, 01.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Andrzeja Dudy uznajemy za prawdziwą, ponieważ cena gazu sprzedawanego przez spółkę PGNiG OD, która obsługuje niemal 83 proc. rynku detalicznego w Polsce, zmalała w czasie obecnej prezydentury o 16,21-23 proc.

Wypowiedź

W czasie spotkania z wyborcami 1 lipca 2020 roku Andrzej Duda ogłosił, że od tego dnia ceny gazu zostają obniżone o 10,5 proc. Poinformował też, że od początku jego prezydentury ceny gazu zmalały o niemal 18 proc.

O ile spadną rachunki za gaz?

16 czerwca Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla Spółki PGNiG Obrót Detaliczny, która obowiązywać będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Taryfa dotyczy gospodarstw domowych. Nowe stawki (netto) dla gazu to:

 • wysokometanowego wynoszą 8,944 gr/kWh, a dla gazu przeznaczonego na opał – 9,306 gr/kWh,
 • zaazotowanego (Ls)wynoszą 8,944 gr/kWh, a dla gazu przeznaczonego na opał – 9,328 gr/kWh,
 • zaazotowanego (Lw)wynoszą 8,944 gr/kWh, a dla gazu przeznaczonego na opał – 9,324 gr/kWh.

Stawki według poprzedniej taryfy wynosiły odpowiednio:

 • dla gazu wysokometanowego 10,002 gr/kWh i 10,364 gr/kWh dla gazu służącego opałowi,
 • dla gazu zaazotowanego (Ls) 10,002 gr/kWh i 10,386 gr/kWh dla gazu służącego opałowi,
 • dla gazu zaazotowanego (Lw) 10,002 gr/kWh i 10,382 gr/kWh dla gazu służącego opałowi.

Oznacza to, że obniżka dla gazu nie-opałowego wyniosła 10,58 proc., a dla gazu opałowego około 10,2 proc. Należy zaznaczyć, że poza taryfą za gaz na finalny rachunek wpływ ma także np. opłata abonamentowa, a ta nie została obniżona. Doliczane są także koszty dystrybucji. Z tego powodu URE szacuje, że całościowy rachunek za gaz pomniejszy się o ok. 4,85-7,05 proc., w zależności od ilości zużywanego gazu.

O ile spadły ceny gazu w czasie prezydentury Andrzeja Dudy?

Ostatnia Taryfa PGNiG OD, która została zatwierdzona przed objęciem urzędu przez Andrzeja Dudę, pochodzi z 17 grudnia 2014 roku. Stawki przez nią wyznaczone wynosiły zasadniczo:

 • dla gazu wysokometanowego 11,616 gr/kWh i 11,978 gr/kWh dla gazu służącego opałowi,
 • dla gazu zaazotowanego (Ls) 10,749 gr/kWh i 11,133 gr/kWh dla gazu służącego opałowi,
 • dla gazu zaazotowanego (Lw) 11,136 gr/kWh i 11,516 gr/kWh dla gazu służącego opałowi.

Oznacza to, że w latach prezydentury Andrzeja Dudy, włącznie z aktualną obniżką, nastąpił spadek cen gazu PGNiG o:

 • 22,3 proc. – gaz wysokometanowy służący opałowi,
 • 23 proc. – gaz wysokometanowy nie służący opałowi,
 • 16,21 proc. – gaz zaazotowany (Ls) służący opałowi,
 • 16,79 proc. – gaz zaazotowany (Ls) nie służący opałowi,
 • 19,03 proc. – gaz zaazotowany (Lw) służący opałowi,
 • 19,68 proc. – gaz zaazotowany (Lw) nie służący opałowi.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa PGNiG odpowiadała w Polsce za 82,77 proc. sprzedaży detalicznej gazu, którą zajmuje się właśnie spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Taryfy pozostałych przedsiębiorstw w czasie prezydentury Andrzeja Dudy kształtowały się różnorako (można się z nimi zapoznać na stronie internetowej URE). Brakuje jednak informacji, w jakich proporcjach odpowiadają one za sprzedaż gazu pozostałym 17,23 proc. odbiorców, z tego powodu nie bierzemy ich od uwagę przy ocenie wypowiedzi. Ponieważ ceny gazu oferowanego przez spółkę PGNiG OD uległy w czasie prezydentury Andrzeja Dudy obniżce o 16,21-23 proc., jego wypowiedź oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!