Marcin Kostecki

Marcin Kostecki

Absolwent historii i bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel historii i WOS. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Demagog. Przez kilka lat zaangażowany factchecker. Obecnie – okazjonalny współtwórca i mentor w projektach edukacyjnych Akademii Fact-Checkingu. Miłośnik Afryki Subsaharyjskiej, oddany fan twórczości Fryderyka Nietzschego i zapalony obserwator zjawiska radykalizmu w Polsce.

37328)

Artykuły autora