Marcin Kostecki

Marcin Kostecki

Koordynator weryfikacji informacji

Podejmowane tematy:
Edukacja Fact-checking Wymiar sprawiedliwości

W Demagogu od 2017 roku. Koordynator zespołu weryfikującego wypowiedzi polityków.

Absolwent historii i bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Obydwa kierunki nauczyły go szacunku do wiarygodnych źródeł, sprawnej analizy informacji oraz zasad funkcjonowania państwa i polityki. Doskonalił się w praktyce podczas stażów w różnych instytucjach i wieloletniej pracy w Demagogu.

Doświadczony w nauczaniu historii i WOS-u w szkole podstawowej, pracy ze studentami Szkoły Edukacji PAFW i UW oraz prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup. Autor wielu materiałów edukacyjnych z obszaru edukacji medialnej dla Akademii Fact-checkingu i innych organizacji.

Poza pracą – obserwator radykalizmu politycznego, miłośnik Afryki Wschodniej.