Strona główna Wypowiedzi Czy Polska jest pierwszym w Europie odbiorcą amerykańskiego LNG?

Czy Polska jest pierwszym w Europie odbiorcą amerykańskiego LNG?

Czy Polska jest pierwszym w Europie odbiorcą amerykańskiego LNG?

Andrzej Duda

Prezydent

Jesteśmy pierwszym w Europie odbiorcą gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Przemówienie w Elektrowni Dolna Odra, 30.01.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Przemówienie w Elektrowni Dolna Odra, 30.01.2020 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania kontraktu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra odniósł się do kwestii polityki energetycznej Polski, w tym zakupu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Wbrew temu, co mówi prezydent, Polska nie jest pierwszym europejskim odbiorcą tego surowca.

Czym jest LNG?

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to skroplony gaz ziemny. Jego produkcja polega na usunięciu zanieczyszczeń, a następnie zmianie stanu skupienia pod wpływem ciśnienia i bardzo niskiej temperatury – około minus 160°C (-270°F). W skład LNG wchodzą głównie metan oraz niewielkie ilości innych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny ma objętość około 600 razy mniejszą niż w stanie gazowym (naturalnym), co czyni go bardziej ekonomicznym w transporcie i magazynowaniu. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia LNG jest poddawany procesowi regazyfikacji, czyli ponownego przekształcenia w gaz poprzez ogrzanie surowca w stanie ciekłym. 

Danych na temat odbiorców, a także wolumenu sprzedaży LNG ze Stanów Zjednoczonych, dostarcza Energy Information Administration. Jest to amerykańska agencja rządowa, zajmująca się zbieraniem i analizą danych statystycznych dotyczących polityki energetycznej.

Od kiedy sprowadzamy amerykańskie LNG?

Zgodnie z danymi EIA Polska jest importerem amerykańskiego LNG od 2017 roku. Sprowadziliśmy wówczas około 97,5 mln metrów sześciennych tego surowca. 

Polska nie jest jednak pierwszym odbiorcą amerykańskiego LNG w Europie. Już w 2016 roku, a więc rok wcześniej niż w przypadku Polski, LNG dostarczany był do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, a także Turcji. Pełne zestawienie można znaleźć tutaj. W związku z tym wypowiedź Andrzeja Dudy uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!