Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi?

Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi?

Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi?

Andrzej Duda

Prezydent

W Polsce odsetek młodych ludzi, którzy mogą sobie zapewnić własne lokum, nie muszą mieszkać z rodzicami, jest jednym z najniższych na naszym kontynencie. Myślę przede wszystkim o Unii Europejskiej.

Gazeta.pl, 22.04.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gazeta.pl, 22.04.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W przeprowadzonym w 2013 roku badaniu, spośród 32 porównanych przez Eurostat europejskich państw Polska osiągnęła 12. najwyższy odsetek mieszkających z rodzicami osób w wieku 18-34 lat. Jest to więc nie jeden z gorszych wyników, bowiem więcej ludzi mieszka z rodzicami w krajach takich jak Portugalia, Słowenia, Grecja, Węgry, Włochy czy Słowacja.

Przy tego typu ogólnym zestawieniu należy także pamiętać, iż zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i zróżnicowanych kręgach kulturowych, pozostawanie w domu rodzinnym może wynikać z przyczyn innych niż tylko ekonomiczne.

27_04_2015_Duda_diagram.jpg

Wykres 1. Odsetek osób w wieku 18-34 lata mieszkających z rodzicami [za: Eurostat].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!