Strona główna Wypowiedzi Ile energii w Polsce pochodzi z węgla?

Ile energii w Polsce pochodzi z węgla?

Ile energii w Polsce pochodzi z węgla?

Andrzej Duda

Prezydent

83% energii w Polsce pochodzi z węgla, z tego 55% z węgla kamiennego.

Spotkanie w Jaworznie, 14.12.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Spotkanie w Jaworznie, 14.12.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Energię można podzielić m.in. na energię pierwotną – nie przerobioną, zawartą w pierwotnych nośnikach – oraz energię wtórną – przerobioną, zawartą w produktach energetycznych. Zakładając, że Prezydent miał na myśli energię wtórną, to struktura produkcji energii elektrycznej w 2014 roku zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki prezentuje się następująco:

Powyższe dane przedstawiają ok. 86% wyprodukowanej energii elektrycznej w postaci węgla, przy czym produkcja węgla kamiennego wynosi ok. 51%. Przywołany w wypowiedzi udział węgla kamiennego nie mieści się w przyjętym przez nas 5% marginesie błędu, co czyni wypowiedź fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!