Czas czytania: około min.

Prezydent Duda o sprawie Komisji ds. pedofilii

24.06.2020 godz. 11:08

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Andrzej Dudy oceniamy jako prawdę, ponieważ prezydent powołał swojego przedstawiciela do Komisji ds. pedofilii 21 maja.

Andrzej Duda w swojej wypowiedzi mówi o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja została utworzona ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Do zadań komisji należy m.in.:

  • powiadamianie o przypadkach niezawiadomienia odpowiedniego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii,
  • monitorowanie działań podejmowanych przez inne organy,
  • identyfikowanie zaniedbań i zaniechań w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych,
  • prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi siedmiu członków:

  • trzech powoływanych przez Sejm,
  • jeden powoływany przez Senat,
  • jeden powoływany przez prezydenta,
  • jeden powoływany przez premiera,
  • jeden powoływany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Wyznaczanie przedstawicieli rozpoczęło się dopiero w maju 2020 roku. Prezydent Andrzej Duda 21 maja powołał na członka komisji Justynę Kotowską. Wcześniej, 15 maja Rzecznik Praw Dziecka powołał swojego kandydata – Błażeja Kmieciaka. Członka komisji powołał także premier Mateusz Morawicki. 21 maja została nim Elżbieta Malicka.

Pracę nad powołaniem członków Komisji przez SejmSenat wciąż trwają.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.