Strona główna Wypowiedzi Ile wydajemy na onkologię?

Ile wydajemy na onkologię?

Ile wydajemy na onkologię?

Andrzej Duda

Prezydent

W stosunku do tego, co było wydawane na onkologię, za czasów poprzednich rządów – 7 miliardów, dzisiaj jest 11.

Wiec wyborczy w Turku, 20.02.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wiec wyborczy w Turku, 20.02.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Przytoczenie kwoty 7 mld to wybiórczo wykorzystana statystyka z roku 2013. W ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej wydatki na onkologię wynosiły 7,8 mld zł – o 800 mln więcej, niż twierdzi Andrzej Duda. Z kolei 11 mld to kwota stanowiąca prognozę na rok 2020, a więc nieweryfikowalna. Tak zaprezentowane zestawienie wyolbrzymia faktyczny wzrost wydatków na onkologię za obecnych rządów, w związku z czym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Prezydent Andrzej Duda na wiecu wyborczym w Turku odniósł się do kwestii wydatków na onkologię. Porównał on kwotę wydawaną za rządów PO do tej, jaką wydaje się obecnie. 

Ile wydajemy na onkologię?

Danych na temat wydatków publicznych na leczenie chorych na nowotwory dostarcza raport Narodowego Funduszu Zdrowia Wydatki na onkologię w latach 2013 – 2018:

 • 2013 – 7,1 mld zł,
 • 2014 – 7,6 mld zł,
 • 2015 – 7.8 mld zł (ostatni rok rządów PO-PSL),
 • 2016 – 8,1 mld zł,
 • 2017 – 8,8 mld zł,
 • 2018 – 9,6 mld zł.

Raport przedstawia także dane szacowane dla roku 2019 – 10,4 mld zł, oraz dla roku 2020 – 11,2 mld zł. 

W przypadku wydatków w roku bieżącym szacunki NFZ mają charakter prognostyczny, co zgodnie z naszymi kryteriami metodologicznymi ma wymiar nieweryfikowalny.

Andrzej Duda w swojej wypowiedzi szacuje wydatki na onkologię za poprzednich rządów na 7 miliardów. Jest to jednak wybiórcze wykorzystanie danych pochodzących z raportu NFZ, gdyż w ostatnim roku rządów koalicji PO-PSL, kwota ta wynosiła 7,8 mld, a więc o 800 mln więcej, niż twierdzi prezydent. Ponadto Andrzej Duda zestawia tę kwotę z nieweryfikowalnymi danymi o charakterze prognostycznym na 2020 rok. W istocie więc dokonuje zestawienia danych ze sobą nieporównywalnych. W samym raporcie w kolejnych tabelach przedstawione są dane jedynie do roku 2018, a więc do ostatniego roku z danymi ostatecznymi, a nie szacunkowymi.

Zastosowany w wypowiedzi Andrzeja Dudy zabieg wyolbrzymia więc faktyczne dokonania rządu Zjednoczonej Prawicy i umniejsza dokonania poprzedniej władzy. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako manipulację.


Większość naszych analiz powstała dzięki wolontariackiej pracy naszych fact-checkerów i wsparciu darczyńców. Nasza praca nie jest finansowana przez polityków ani instytucje państwowe. Jeśli chcesz pomóc nam zachować niezależność, wesprzyj nas TUTAJ.

Podziel się prawdą! Podaj ją dalej. Możesz korzystać z naszych tekstów bez ograniczeń, prosimy tylko o podanie linku do naszej strony.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!