Strona główna Wypowiedzi Jaki jest próg ubóstwa w Polsce?

Jaki jest próg ubóstwa w Polsce?

Jaki jest próg ubóstwa w Polsce?

Andrzej Duda

Prezydent

Według ustawy o pomocy społecznej próg ubóstwa to jest 6500 zł rocznie dla osoby żyjącej samotnie.

Spot wyborczy, 17.04.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Spot wyborczy, 17.04.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.) kwota dochodów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego (tzw. ustawowa granica ubóstwa) nie może przekroczyć miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 461 złotych. Precyzuje to art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak w kolejnym artykule tego aktu prawnego mowa jest o weryfikacji kwot świadczeń i kryteriów dochodowych dając możliwość ich zmiany Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej wydane 17 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 823). Ustala ono nową kwotę w wysokości 542 złotych miesięcznie. Jej dwunastokrotność daje sumę 6504 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!