Czas czytania: około min.

Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

22.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art.198. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także posłowie i senatorowie w zakresie określonym w artykule 107 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 196. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego przysługuję również immunitet, który uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienia wolności sędziego bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub