Strona główna Wypowiedzi Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Czy w prawie przewidziana jest odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

Andrzej Duda

Prezydent

O ile pamiętam, nie jest w ogóle przewidziana odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Trybunału.

300polityka, 22.12.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

300polityka, 22.12.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art.198. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także posłowie i senatorowie w zakresie określonym w artykule 107 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 196. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego przysługuję również immunitet, który uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienia wolności sędziego bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!