Strona główna Wypowiedzi Jak długo sprawy w TK są rozstrzygane?

Jak długo sprawy w TK są rozstrzygane?

Jak długo sprawy w TK są rozstrzygane?

Andrzej Duda

Prezydent

Wiele spraw [w TK] to zwykłe skargi obywatelskie i nieraz czekają w Trybunale po trzy lata.

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 7.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem dot. dynamiki spraw w TK, w latach 2006-2014, odsetek skarg konstytucyjnych wśród spraw podlegających wstępnemu rozpoznaniu wahał się pomiędzy 80 a 91%.

Jeśli chodzi o sprawy polegające rozpoznaniu właściwemu, zgodnie z danymi dostępnymi w Internetowym Portalu Orzeczeń TK, w ostatnich 10 latach TK wydał 725 wyroków, z czego 231 dotyczyło skargi konstytucyjnej (sygnatura SK). Zatem w tym przedziale czasowym odsetek skarg wśród wszystkich spraw zakończonych wyrokiem stanowił 31%.

Przykładami spraw, których rozpoznanie zajęło co najmniej 3 lata, mogą być

  • SK 34/09 – skarga wpłynęła 25 marca 2008 r., wyrok został wydany 20 listopada 2012 r., zatem po 4 latach i 8 miesiącach.
  • SK 7/11 – skarga wpłynęła 20 września 2010 r., wyrok zapadł 18 listopada 2014 r., a więc po 4 latach 1 miesiącu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!