Strona główna Wypowiedzi Ustawa o leczeniu niepłodności – czy przewiduje sankcje dla lekarzy?

Ustawa o leczeniu niepłodności – czy przewiduje sankcje dla lekarzy?

Ustawa o leczeniu niepłodności – czy przewiduje sankcje dla lekarzy?

Andrzej Duda

Prezydent

W tym projekcie także są przepisy przewidujące sankcje karne dla tych lekarzy, którzy naruszają ustawę.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności z 13 marca 2015 r. w Rozdziale 12 “Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne” znajdują się przepisy wymieniające czyny niezgodne z ustawą, które podlegają penalizacji (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – w zależności od popełnionego czynu).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!