Strona główna Wypowiedzi Referendum w sprawie wieku emerytalnego

Referendum w sprawie wieku emerytalnego

Referendum w sprawie wieku emerytalnego

Andrzej Duda

Prezydent

[O Bronisławie Komorowskim] Być może z różnymi ludźmi się spotyka, ale z tymi którzy przyszli w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego i przynieśli 2 i pół miliona podpisów się nie spotkał.

„Rozmowa Niezależna” w VOD Gazeta Polska, 29.01.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

„Rozmowa Niezależna” w VOD Gazeta Polska, 29.01.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego został zgłoszony z inicjatywy NSZZ “Solidarność” i został odrzucony przez Sejm 30 marca 2012.

Prócz Sejmu, prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego przysługuje również Prezydentowi RP (za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów). 29 marca 2012 r. Prezydent podkreślał, że decyzja o zarządzeniu referendum bez wcześniejszej debaty jest aktem politycznej demonstracji.

W maju 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją NSZZ „Solidarność” (w tym z przewodniczącym Piotrem Dudą), gdzie tematem głównym była decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach. Po odbytych konsultacjach nie została podjęta decyzja o rozporządzeniu referendum.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!