Czas czytania: około min.

Referendum w sprawie wieku emerytalnego

11.02.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego został zgłoszony z inicjatywy NSZZ “Solidarność” i został odrzucony przez Sejm 30 marca 2012.

Prócz Sejmu, prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego przysługuje również Prezydentowi RP (za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów). 29 marca 2012 r. Prezydent podkreślał, że decyzja o zarządzeniu referendum bez wcześniejszej debaty jest aktem politycznej demonstracji.

W maju 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją NSZZ „Solidarność” (w tym z przewodniczącym Piotrem Dudą), gdzie tematem głównym była decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach. Po odbytych konsultacjach nie została podjęta decyzja o rozporządzeniu referendum.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub