Strona główna Wypowiedzi Konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia

Konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia

Konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia

Andrzej Duda

Prezydent

Bo to nie może być tak, jak dzieje się zresztą już od szeregu lat za rządów Platformy Obywatelskiej, że w zasadzie co roku mamy problem na przełomie roku, kiedy mają być podpisywane nowe kontrakty, lekarze protestują, dochodzi do takich sytuacji, że tak jak teraz, w tych dniach ostatnich, że prawie 8 milionów polskich obywateli było de facto pozbawionych podstawowej opieki zdrowotnej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Platforma Obywatelska rządzi Polską od 2007 roku.

Pierwszy konflikt na linii rząd – lekarze pojawił się już na przełomie lat 2007 i 2008, który toczył się wokół  czasu pracy lekarzy. Problem dotyczył lekarzy pracujących w szpitalach, którzy za zwiększony czas pracy domagali się stosownych podwyżek, dyrekcje szpitali proponowały pracę zmianową lub przechodzenie na kontrakty. Na początku stycznia dochodziło do głośnych medialnie spraw nieudzielania pomocy w niektórych szpitalach z powodu braku lekarzy.

Z kolei na przełomie lat 2010/2011 kością niezgody okazały się być żądania lekarzy podniesienia poziomu finansowania POZ przez podniesienie składek zdrowotnych.

Początek roku 2012 to tzw. „kryzys pieczątkowy”, kiedy to lekarze protestowali przeciwko obarczeniu ich odpowiedzialnością za nieuzasadnione wypisywanie recept na leki refundowane.

Na przełomie lat 2012/2013 konflikt toczył się wokół systemu eWUŚ i nałożonego na lekarzy obowiązku każdorazowego weryfikowania ubezpieczenia pacjenta, a także finansowej odpowiedzialności lekarza za świadczenie na rzecz osoby nieubezpieczonej. Największe emocje budziła zawodność systemu i częste błędy.

W końcówce roku 2013 największe emocje wśród lekarzy budziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której miano poszerzyć definicję lekarza POZ o internistów i pediatrów, co w środowisku lekarskim budziło obawy o obniżenie jakości świadczonych usług.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!