Strona główna Wypowiedzi Ile spraw rocznie przypada na jednego sędziego?

Ile spraw rocznie przypada na jednego sędziego?

Ile spraw rocznie przypada na jednego sędziego?

Andrzej Duda

Prezydent

Statystyka załatwiania spraw to jest 6 spraw rocznie na sędziego.

Polsat News, 7.05.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polsat News, 7.05.2016

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Na podstawie statystyk zamieszczonych na stronie Trybunału Konstytucyjnego “Orzeczenia TK kończące postępowanie na etapie rozpoznania merytorycznego w latach 1986-2015” można dokładnie obliczyć, ile spraw przypadało na jednego sędziego w każdym roku działalności Trybunału od początków jego działalności w 1986 roku.

W 2015 roku – 11,5 sprawy rocznie na sędziego; 2014 – 7,9; 2013 – 8,4; 2012 – 8,1; 2011 – 7,6; 2010 – 7,8; 2009 – 10,5; 2008 – 11; 2007 – 9,7; 2006 – 9,5; 2005 – 9,1; 2004 – 7,7; 2003 – 6; 2002 – 6,2; 2001 – 6,2; 2000 – 5,7; 1999 – 4,4; 1998 – 3,6; 1997 –  3,6; 1996 – 2,2; 1995 – 2; 1994 – 1,5; 1993 – 1,9; 1992 – 1,8; 1991 – 1; 1990 – 1,5; 1989 – 1,6; 1988 – 1,3; 1987 – 0,5; 1986 – 0,5

W okresie 1986 – 2015 TK wydał orzeczenia i postanowienia w 2515 sprawach co oznacza, że na jednego sędziego TK przypada 6 spraw rocznie. Wypowiedź jednakże uznajemy za manipulację, ponieważ Andrzej Duda nie zwraca uwagi na to, że w latach 1986 – 1997 pozycja Trybunału była znacznie słabsza i musiała zmagać się z pewnymi ograniczeniami. Dopiero Konstytucja z 1997 r. wprowadziła instytucję skargi konstytucyjnej, która znacząco wpłynęła na ilość rozpatrywanych spraw przez TK, co jest widoczne również w statystykach. Gdyby pod uwagę brać okres 2007 – 2015 to średnia ilość spraw przypadających na jednego sędziego wynosi 9,2.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!