Strona główna Wypowiedzi Zasada zrównoważonego rozwoju – czy pojawia się w Konstytucji?

Zasada zrównoważonego rozwoju – czy pojawia się w Konstytucji?

Zasada zrównoważonego rozwoju – czy pojawia się w Konstytucji?

Andrzej Duda

Prezydent

Ta zasada zrównoważonego rozwoju, która jest wpisana przecież w polską konstytucję.

Radio Kraków, 15.12.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Kraków, 15.12.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zasada zrównoważonego rozwoju zawiera się w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym artykułem obywatele mają zapewnione bezpieczeństwo ze strony państwa, zarówno wewnętrzne jak i wewnętrzne. Również Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska gwarantuje zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno dla obecnych i przyszłych pokoleń w oparciu o proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!