Czas czytania: około min.

Andrzej Duda o ochronie polskiej ziemi

11.02.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Andrzej Duda mówi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który wpłynął do Sejmu 1.02.2013 r. Jego wnioskodawcą była grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie zamierzeniem projektodawców była ochrona „polskiej ziemi i polskich rolników”. Świadczy o tym pierwsze zdanie uzasadnienia projektu: Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, niegwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Ochronny charakter proponowanych zmian zauważony jest również w stanowisku Rady Ministrów wobec projektu ustawy (pkt V. stanowiska).

Nie możemy sprawdzić, czy Janusz Wojciechowski przygotowywał projekt tej ustawy. Pod projektem podpisani są posłowie zasiadający w Sejmie RP.

„Zamrażarka sejmowa” to potoczne określenie wniesionych projektów ustaw, których Marszałek Sejmu nie skierował na I czytanie. Na tym etapie projekty oceniają Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ich opinie dotyczą przede wszystkim formalnych elementów uzasadnienia oraz zgodności ustaw z prawem UE. Tylko od oceny marszałka zależy, jak długo projekt będzie czekał w „zamrażarce”.

Twierdzenie Andrzeja Dudy, że powyższy projekt znajduje się „zamrażarce sejmowej” jest więc manipulacją. Został on skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi już 27 sierpnia 2013 r. Obecnie jest on przedmiotem obrad podkomisji.

Można zgodzić się ze zdaniem, że potrzebna jest taka regulacja, o której mówi Andrzej Duda. O takiej potrzebie piszą chociażby Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w swojej opinii do przedstawionego projektu oraz Rada Ministrów w przyjętym stanowisku.

Przedstawiony projekt został negatywnie zaopiniowany przez wiele podmiotów, m.in.: Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajową Radę Notarialną, Radę Ministrów, Krajową Radę Sądownictwa. Główne zarzuty jemu stawiane, to: nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej i własności prywatnej; niezgodność z Konstytucją i prawem UE oraz niespójność proponowanych zmian. Paradoksalnie proponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mogły się okazać krzywdzące dla rolników. W szczególności chodzi tu o 10-letni okres prowadzania gospodarstwa i zakazu zbywania nieruchomości.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.