Strona główna Wypowiedzi Andrzej Duda o ochronie polskiej ziemi

Andrzej Duda o ochronie polskiej ziemi

Andrzej Duda o ochronie polskiej ziemi

Andrzej Duda

Prezydent

Potrzebna jest ustawa, która będzie chroniła polską ziemię i polskich rolników zarazem. Taka ustawa została przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, pan europoseł Janusz Wojciechowski ją przygotowywał, ale ona leży w zamrażarce sejmowej, pan marszałek nad nią nie proceduje.

„Rozmowa Niezależna” w VOD Gazeta Polska, 29.01.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

„Rozmowa Niezależna” w VOD Gazeta Polska, 29.01.2015

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Andrzej Duda mówi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który wpłynął do Sejmu 1.02.2013 r. Jego wnioskodawcą była grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie zamierzeniem projektodawców była ochrona „polskiej ziemi i polskich rolników”. Świadczy o tym pierwsze zdanie uzasadnienia projektu: Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, niegwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Ochronny charakter proponowanych zmian zauważony jest również w stanowisku Rady Ministrów wobec projektu ustawy (pkt V. stanowiska).

Nie możemy sprawdzić, czy Janusz Wojciechowski przygotowywał projekt tej ustawy. Pod projektem podpisani są posłowie zasiadający w Sejmie RP.

„Zamrażarka sejmowa” to potoczne określenie wniesionych projektów ustaw, których Marszałek Sejmu nie skierował na I czytanie. Na tym etapie projekty oceniają Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ich opinie dotyczą przede wszystkim formalnych elementów uzasadnienia oraz zgodności ustaw z prawem UE. Tylko od oceny marszałka zależy, jak długo projekt będzie czekał w „zamrażarce”.

Twierdzenie Andrzeja Dudy, że powyższy projekt znajduje się „zamrażarce sejmowej” jest więc manipulacją. Został on skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi już 27 sierpnia 2013 r. Obecnie jest on przedmiotem obrad podkomisji.

Można zgodzić się ze zdaniem, że potrzebna jest taka regulacja, o której mówi Andrzej Duda. O takiej potrzebie piszą chociażby Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w swojej opinii do przedstawionego projektu oraz Rada Ministrów w przyjętym stanowisku.

Przedstawiony projekt został negatywnie zaopiniowany przez wiele podmiotów, m.in.: Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajową Radę Notarialną, Radę Ministrów, Krajową Radę Sądownictwa. Główne zarzuty jemu stawiane, to: nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej i własności prywatnej; niezgodność z Konstytucją i prawem UE oraz niespójność proponowanych zmian. Paradoksalnie proponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mogły się okazać krzywdzące dla rolników. W szczególności chodzi tu o 10-letni okres prowadzania gospodarstwa i zakazu zbywania nieruchomości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!