Strona główna Wypowiedzi Polska największym partnerem handlowym Ukrainy w 2022 roku

Polska największym partnerem handlowym Ukrainy w 2022 roku

Polska największym partnerem handlowym Ukrainy w 2022 roku

Andrzej Duda

Prezydent

Dzisiaj Polska jest największym partnerem gospodarczym Ukrainy, jeżeli chodzi o wzajemną wymianę handlową. Ta wymiana handlowa Ukrainy dzisiaj największa jest z Polską.

Konferencja prasowa, 05.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 05.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W 2022 roku Polska była największym partnerem handlowym Ukrainy. Obrót handlowy między oboma krajami wyniósł 11,2 mld dolarów. 
  • W tym zakresie Polska wyprzedziła Chiny. Handel Ukrainy z ChRL osiągnął wartość 10,7 mld dolarów.
  • W związku z powyższym wypowiedź  Andrzeja Dudy uznajemy za prawdziwą.
  • Według danych obejmujących wyłącznie okres od stycznia do lutego 2023 roku obroty handlowe Polski z Ukrainą wyniosły 1,95 mld dolarów. W tym czasie Ukraina osiągnęła większe obroty handlowe z Chinami (2,3 mld dolarów).

Wizyta Zełenskiego w Polsce

5 kwietnia 2023 roku prezydent Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji odwiedził Polskę. Rozmowy między przedstawicielami państw dotyczyły m.in. wojny w Ukrainie oraz relacji polsko-ukraińskich.

W trakcie rozmów nie zabrakło dyskusji na temat gospodarki. Prezydent Duda podkreślił, że obecnie Polska jest największym partnerem handlowym dla Ukrainy i ma nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się w przyszłości.

Prezydenci obydwu państw zwrócili się do przedsiębiorców o zaangażowanie w odbudowę Ukrainy po wojnie. Zełenski wyraził chęć, aby Polska została jednym z głównych partnerów w odbudowie zniszczonego kraju.

„Ukraina i Polska są w stanie napełnić nową, bezpieczną i technologiczną treścią całą przestrzeń między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Nasz potencjał gospodarczy, energetyczny, społeczny, humanitarny i kulturalny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej, zapewni dziesięciolecia wzrostu naszych narodów, dla całej Europy i każdego naszego partnera” – podkreślił Zełenski.

Polska głównym partnerem handlowym Ukrainy w 2022 roku

Ukraina w 2022 roku najwięcej eksportowała do Polski (5,98 mld dolarów), a importowała z Chin (8,25 mld dolarów). Pod względem importu Polska była na drugim miejscu (5,23 mld dolarów). Łącznie obroty handlowe Polski i Ukrainy wyniosły 11,2 mld dolarów, a Ukrainy i Chin – 10,7 mld dolarów.

W sumie handel ukraińsko-polski w ubiegłym roku był o 0,5 mld dolarów większy niż z Chinami. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) wskazuje, że Polska wyprzedziła ChRL pod względem handlu z Ukrainą w związku z blokadą morską na Morzu Czarnym i Azowskim. Ponadto Ukraina zaczęła nabywać wysoko przetworzone produkty, które łatwiej przewozić transportem kołowym (m.in. na granicy z Polską).

Łączna wartość handlu zagranicznego Ukrainy w 2022 roku spadła o 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Większy spadek był widoczny w dziedzinie eksportu. OSW podaje, że wskutek wojny najbardziej ucierpiał eksport kierowany do Chin (-69 proc.) oraz Indii (-64 proc.). Ukraina, szukając nowych dróg, skierowała swój eksport w stronę sąsiednich państw zachodnich, zwiększając go o np. 27 proc. w handlu z Polską. 

Polska zaraz za Chinami

Według danych obejmujących tylko okres od stycznia do lutego 2023 roku obroty handlowe Ukrainy wyniosły w tym okresie 16,6 mld dolarów. To niemal o 1/3 mniej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku, co jest związane z wybuchem wojny.

Zarówno wśród największych importerów, jak i eksporterów znalazła się Polska. Import z Polski wyniósł 0,95 mld dolarów, z kolei wyeksportowane towary były warte 1 mld. Tym samym obroty handlowe Ukrainy z Polską wyniosły ok. 1,95 mld dolarów. 

W tym krótkim okresie Polska znalazła się drugim miejscu wśród partnerów handlowych. Na pierwszym miejscu pojawiły się Chiny – ponad 2,3 mld dolarów (1,7 mld eksport i 0,6 mld import).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!