Strona główna Obietnice wyborcze Dwa projekty ustaw

Dwa projekty ustaw

Dwa projekty ustaw

Andrzej Duda

Prezydent

Prezydent nigdy nie powinien się godzić na podpisanie ustaw, które uderzają w całe społeczeństwo, nigdy nie powinien się godzić na to, by finanse publiczne, budżet ratowany był kosztem najuboższych.

Wystąpienie na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 10.02.2015

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Wystąpienie na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 10.02.2015

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica obniżenia wieku emerytalnego po raz pierwszy pojawiła się w deklaracjach Prawa i Sprawiedliwości w programie z 2014 roku. Później, w listopadzie 2015 roku, podobną zmianę postulowała Beata Szydło w swoim exposé. W obu przypadkach głównym założeniem był powrót do stanu prawnego sprzed 11 maja 2012 roku, tj. sprzed ustawy zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. PiS oraz kandydat tej partii w wyborach prezydenckich proponowali, by kobiety uzyskiwały prawo do emerytury po osiągnięciu 60 lat, a mężczyźni – 65 lat.

Wiek emerytalny

Andrzej Duda podkreślał, że podwyższenie wieku emerytalnego zostało dokonane bez zgody Polaków i narusza prawo do godnego życia. Zarzucał także koalicji PO-PiS i prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, że zmieniając ustawę, kierowali się głównie przesłankami ekonomicznymi, a nie realnym interesem ludzi:

Prezydent nigdy nie powinien się godzić na podpisanie ustaw, które uderzają w całe społeczeństwo, nigdy nie powinien się godzić na to, by finanse publiczne, budżet ratowany był kosztem najuboższych – mówił podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na której ogłoszono jego kandydaturę.

Andrzej Duda objął urząd prezydenta 6 sierpnia 2015 roku. 21 września 2015 roku po raz pierwszy złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, jednak nie nadano mu numeru druku.

30 listopada 2015 roku prezydencki projekt ustawy ponownie trafił do Sejmu (druk nr 62). 2 grudnia skierowano go do I czytania, które odbyło się siedem dni później. Przeciwko odrzuceniu projektu zagłosowało 285 posłów, za – 168. 1 sierpnia 2016 roku był on na etapie wysłuchania publicznego.

Po I czytaniu nastąpiły prace w komisjach, a 15 listopada 2016 roku miało miejsce II czytanie, podczas którego ustawę skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Już 16 listopada 2016 roku odbyło się III czytanie, w trakcie którego 262 posłów zagłosowało za uchwaleniem ustawy (wobec 149 posłów przeciwnych).

W czasie 31. posiedzenia Senatu IX kadencji 1 grudnia za obniżeniem wieku emerytalnego argumentował również senator PiS Czesław Ryszka, który zaznaczył, że choć średnia długość życia zwiększa się, nie przekłada się to na zdolność do pracy, oraz że wśród młodych panuje wysokie bezrobocie. Celem obniżenia wieku emerytalnego miało być zatem zmniejszenie problemów na rynku pracy i podniesienie ogólnej jakości życia. W swoim przemówieniu Ryszka zaznaczył, że obniżenie wieku emerytalnego było postulatem Andrzeja Dudy.

Dzień później, czyli 2 grudnia 2016 roku, Senat nie wniósł poprawek. Prezydent 19 grudnia 2016 roku podpisał ustawę, która weszła w życie 1 października 2017 roku.

Kwota wolna od podatku

Podobnie jak wiek emerytalny, projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku był przedmiotem exposé Beaty Szydło. Premier i prezydent obiecywali podniesienie kwoty wynoszącej wówczas 3 091 zł (co w 2015 roku było najniższą stawką w UE) do 8 000 zł. W założeniu PiS podniesienie tego progu miało poprawić jakość życia najuboższych Polaków. Andrzej Duda mówił o tym m.in. podczas debaty z Bronisławem Komorowskim na antenie stacji TVN24 21 maja 2015 roku, czyli przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Projekt ustawy dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku przedstawiony przez prezydenta wpłynął do Sejmu 30 listopada 2015 roku. Kolejno 2 grudnia 2015 roku był on przedmiotem I czytania (w Komisji Finansów Publicznych).

W projekcie odwołano się do analiz dotyczących minimum egzystencji, które w 2014 roku wynosiło o 6 529,08 zł (dla gospodarstwa pracowniczego) i 6 185,16 zł (dla gospodarstwa emeryckiego). Według autorów każda z tych sum była „rażąco niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych”. Na potwierdzenie tej tezy przywołany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 roku, w którym wskazano na konieczność istnienia mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji.

Status prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostaje jednak bez zmian. Począwszy od 2 grudnia 2015 roku jest on na etapie I czytania w Komisji Finansów Publicznych.

W związku z tym, że oba projekty ustaw zostały przygotowane i przekazane przez prezydenta pod obrady Sejmu, uznajemy tę obietnicę za zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!