Strona główna Wypowiedzi Ustawa o Lasach Państwowych – jak została znowelizowana?

Ustawa o Lasach Państwowych – jak została znowelizowana?

Ustawa o Lasach Państwowych – jak została znowelizowana?

Andrzej Duda

Prezydent

12 lutego 2014 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Lasach Państwowych. Prezydent Komorowski zgodził się na nałożenie na Lasy Państwowe haraczu zbieranego przez rząd PO – PSL. W latach 2014 i 2015 Lasy Państwowe muszą oddać do budżetu państwa 1,6 mld zł, a od 2016 – 2% wartości sprzedanego drewna.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa o zmianie ustawy o lasach została przyjęta przez Sejm RP 24 stycznia 2014 roku, Prezydent podpisał ją 12 lutego 2014 roku.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Lasy Państwowe zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa po 800 mln. zł w latach 2014 i 2015. Ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach w ten sposób, że dodaje do niej art. 58a, który stanowi, że  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna (ust. 1).

Dyskusyjnym jest nazwanie tej wpłaty haraczem, jest to chwyt retoryczny. Wpłaty stanowią dochód budżetu państwa, który zgadnie z prawem może być ściągany przez rząd tworzony przez którąkolwiek partię.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!