Strona główna Wypowiedzi Ile zarabiają Polacy?

Ile zarabiają Polacy?

Ile zarabiają Polacy?

Andrzej Duda

Prezydent

Dopóki Polacy będą zarabiali trzy lub cztery razy mniej, niż zarabiają mieszkańcy krajów tak zwanej starej Unii, wejście do strefy euro będzie dla nas niekorzystne.

 

Spotkanie w Trzciance, 30.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Spotkanie w Trzciance, 30.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Średnie roczne dochody netto w Polsce wg statystyk Eurostatu z 2012 roku wynoszą 3 902,08 EUR, podczas gdy średnia EUR15 (stare kraje UE) to 15 659,16 EUR (obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu). Zgodnie z  tymi danymi Polacy zarabiają średnio 4 razy mniej netto niż pracownicy w krajach UE15. Dla 19 krajów strefy euro średnia ta wynosi 13 504,97 EUR – czyli 3,46 razy więcej niż w Polsce.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!