Strona główna Wypowiedzi Czy w 2019 roku na Warmii i Mazurach wydano na drogi więcej niż za całych rządów PO? [AKTUALIZACJA]

Czy w 2019 roku na Warmii i Mazurach wydano na drogi więcej niż za całych rządów PO? [AKTUALIZACJA]

Czy w 2019 roku na Warmii i Mazurach wydano na drogi więcej niż za całych rządów PO? [AKTUALIZACJA]

Robert Gontarz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W moim województwie warmińsko-mazurskim, w roku jednym w 2019, na drogi gminne i na drogi powiatowe wydano więcej niż przez osiem lat rządów poprzedników.

24 Pytania – rozmowa poranka, 29.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

24 Pytania – rozmowa poranka, 29.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2019 roku w warmińsko-mazurskim wydano środki finansowe jedynie na drogi wojewódzkie. Wysokość wydatków wyniosła 28 728,9 tys. zł.
 • W latach 2007–2015 na drogi powiatowe i gminne w województwie warmińsko-mazurskim wydano ponad 328,6 mln zł. W związku z tym wypowiedź Roberta Gontarza oceniamy jako fałszywą.
 • [Aktualizacja, 20.08.2021] W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku województwo warmińsko-mazurskie otrzymało niecałe 391 mln zł na realizację zadań na drogach powiatowych i gminnych. Ocena wypowiedzi została zmieniona na prawdę.

Kontekst wypowiedzi

29 lipca gościem Polskiego Radia 24 był reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, Robert Gontarz. Rozmowa dotyczyła m.in. nastrojów w państwie po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz tego, jaki nowo wprowadzony program reform będzie miał wpływ na lokalne inwestycje. W trakcie dyskusji poseł PiS stwierdził, że przedstawiciele władz lokalnych są zadowoleni nie tylko z propozycji rządu w ramach Polskiego Ładu, ale też z całokształtu współpracy z obecnymi władzami. Na potwierdzenie Gontarz stwierdził, że w samym województwie warmińsko-mazurskim, z którego pochodzi, tylko w 2019 roku na drogi gminne i powiatowe rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał więcej niż rząd Platformy Obywatelskiej w ciągu ośmiu lat.

Drogi na Warmii i Mazurach w 2019 roku

Ponieważ Robert Gontarz wskazał na środki otrzymywane przez samorządy od rządu, w naszej analizie skupimy się na inwestycjach w województwie warmińsko-mazurskim finansowanych z budżetu państwa. Wydatki na drogi gminne oraz powiatowe na przestrzeni lat są dostępne w dokumentach Najwyższej Izby Kontroli, która co roku udostępnia szczegółową analizę wykonania budżetu państwa.

Z informacji podanych przez NIK na temat wykonania budżetu państwa w 2019 roku w województwie warmińsko-mazurskim wynika, że w całym regionie wydawano w tym czasie pieniądze tylko na drogi wojewódzkie. Kwota wydatków wyniosła 28 728,9 tys. zł.

Nie zanotowano natomiast żadnych wydatków na drogi gminne i powiatowe. Tego typu inwestycji nie zaplanowano również w ustawie budżetowej na 2019 rok. Co ciekawe, rozdział „Drogi publiczne gminne” w ogóle nie został odnotowany w sekcji dotyczącej wydatków z budżetu państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast przy rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” figuruje jedynie kreska.

Źródło: NIK. Kategorie od lewej: wykonanie budżetu w 2018 roku, kwota przewidziana w ustawie budżetowej na 2019, budżet po zmianach oraz wykonanie.

W trzech pierwszych latach obecnych rządów na wspomniane przez Roberta Gontarza drogi gminne i powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim wydano:

2016 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 21 659,4 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 24 271,6 tys. zł.

2017 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 22 700,3 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 23 787,9 tys. zł.

2018 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 35 358,9 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 40 918,0 tys. zł.

Dane za rok 2020 nie są jeszcze dostępne.

Drogi na Warmii i Mazurach za rządów PO

W latach 2007–2015 na drogi gminne i powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim wydano:

2007 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 2 962 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 130 tys. zł.

2008 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 8 429 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 4 626 tys. zł.

2009 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 25 332,1 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 33 790,7 tys. zł.

2010 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 23 991,3 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 30 489,5 tys. zł.

2011 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 30 925,2 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 25 363,4 tys. zł.

2012 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 5 369,5 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 6 567,0 tys. zł.

2013 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 14 874,7 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 14 963,6 tys. zł.

2014 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 20 460,6 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 21 279,2 tys. zł.

2015 rok:

 • drogi publiczne powiatowe – 29 737,2 tys. zł,
 • drogi publiczne gminne – 29 313,1 tys. zł.

W latach 2007–2015 na drogi powiatowe i gminne w województwie warmińsko-mazurskim wydano łącznie ponad 328,6 mln zł.

[AKTUALIZACJA, 20.08.2021]

W 2019 roku inwestycje na drogach samorządowych realizowane są w ramach nowego mechanizmu, Funduszu Dróg Samorządowych. W województwie warmińsko-mazurskim na rok 2019 prowadzone były dwa nabory – we wrześniu 2018 rokumarcu 2019 roku. W pierwszym z nich kwota dofinansowania wyniosła 64 774 871,54 zł, a w drugim – 326 138 468,04 zł (w tym zadania roczne i wieloletnie, nie wliczając zadań z listy rezerwowej). Łącznie więc z Funduszu Dróg Samorządowych województwo warmińsko-mazurskie otrzymało niecałe 391 mln zł. W związku z tym ocena wypowiedzi została zmieniona na prawdę.

Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!