fot. Ministerstwo Energii / https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en / modyfikacje: demagog.pl

Michał Kurtyka

14

Sprawdzonych wypowiedzi

9

0

2

2

1

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Michał Kurtyka
Data i miejsce urodzenia:20-07-1973, Kraków
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Ecole Polytechnique w Paryżu, Louvain La Neuve, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zawód:polityk, fizyk, ekonomista
Wybrany dnia:15-11-2019

Biogram:

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.

Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 – szczytu klimatycznego ONZ w Polsce. 2 grudnia 2018 r. został Prezydentem COP 24.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

15 listopada 2019 r. powołany na urząd ministra w nowoutworzonym Ministerstwie Klimatu. 26 października 2021 został odwołany z tego stanowiska.