Strona główna Wypowiedzi Ile transferowane jest za granicę polskiego PKB?

Ile transferowane jest za granicę polskiego PKB?

Ile transferowane jest za granicę polskiego PKB?

Michał Kurtyka

To oznacza, że rokrocznie transferowane jest z Polski za granicę między 0,2 a 0,4% polskiego PKB.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski w 2012 roku wyniósł 1 bln 629,4 mld złotych, a w 2016 roku 1 bln 858,6 mld złotych.

Średni kurs dolara według Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku wynosił 3,0996 złotych, a z dnia 30 grudnia 2016 roku wynosił 4,1793 złotych.

Oznacza to, że w 2012 roku wartość importu ropy naftowej do Polski wyniosła 61,7 mld złotych (co stanowiło 3,8% PKB), a  w 2016 roku 32,6 mld złotych (co stanowiło 1,8% PKB).

Szacunki te znacząco przekraczają dane M. Kurtyki, w związku z czym uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!