Strona główna Wypowiedzi Ile ropy naftowej importuje Polska?

Ile ropy naftowej importuje Polska?

Ile ropy naftowej importuje Polska?

Michał Kurtyka

Dzisiaj Polska importuje ok. 97% ropy naftowej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, udział w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych w 2016 roku poszczególnych państw przedstawiał się następująco:

 • 81,4% Rosja
 • 6,0% Arabia Saudyjska
 • 5,8% Irak
 • 3,9% Polska
 • 1,1% Iran
 • 0,7% Norwegia
 • 0,3% Nigeria
 • 0,3% Azerbejdżan
 • 0,3% Kazachstan
 • 0,2% Litwa

Oznacza to, że do Polski importowano 96,1% ropy naftowej wykorzystywanej w krajowych rafineriach. Przyjmując za dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!