Czas czytania: około min.

Ile w Polsce jest stacji ładowania dla samochodów elektrycznych?

11.12.2019 godz. 13:20

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to organizacja pozarządowa zajmująca się tematyką elektromobilności oraz paliw alternatywnych w naszym kraju. PSPA wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) monitorują na bieżąco m.in. liczbę pojazdów elektrycznych poruszających się po polskich drogach oraz stan ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Na podstawie najnowszych danych na sierpień 2019 roku możemy stwierdzić, iż całkowita liczba elektrycznych stacji do ładowania w Polsce to 888 (1611 punktów ładowania), z czego 624 są zasilane prądem przemiennym, a 264 prądem stałym (tzw. stacje szybkiego ładowania).

Przytoczone dane przez ministra klimatu Michała Kurtykę są zgodne z wyliczeniami PSPA oraz PZPM. Wypowiedź więc klasyfikujemy jako prawdę.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.