Strona główna Wypowiedzi Jakie jest poparcie dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu?

Jakie jest poparcie dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu?

Jakie jest poparcie dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu?

Michał Kurtyka

Mamy kilka potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. (…) w Polsce na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Tam mamy dwie lokalizacje, które są brane pod uwagę jako takie najbardziej oczywiste. No i trwały rozmowy również z lokalnymi społecznościami, tam się odbyły wręcz takie lokalne referenda. I bardzo duża… większość mieszkańców, dużo większa zresztą niż średnia polska, opowiedziała się za tym projektem

Sygnały Dnia, 13.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 13.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 62,5 proc. Polaków biorących udział w ogólnopolskim badaniu „Rozwój energetyki jądrowej w Polsce”, zrealizowanym na zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opowiedziało się za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Jednak ponad połowa respondentów (51,4 proc.) jest przeciwna budowie takiej jednostki w pobliżu miejsca zamieszkania badanych.
  • 71 proc. mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa, którzy wzięli udział w badaniu „Postawy Polaków wobec energetyki jądrowej”, przeprowadzonym wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych, opowiedziało się za budową elektrowni jądrowej w Polsce, a 67 proc. z nich nie sprzeciwia się powstaniu takiej inwestycji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
  • Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego planowane jest do 2026 roku, a do 2043 roku – uruchomienie jednostki o 6-9 GW mocy.

Kontekst wypowiedzi

13 maja gościem audycji „Sygnały Dnia” Programu Pierwszego Polskiego Radia był minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Rozmowa dotyczyła kilku punktów aktualnej polityki energetycznej Polski. Minister odniósł się w niej m.in. do planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce oraz założeń Polskiego Ładu w kontekście potencjału energetycznego naszego kraju.

Elektrownie jądrowe w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku

Według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) ponad połowę mocy zainstalowanych mają stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę ma odegrać w tym procesie wdrożenie dwóch nowych gałęzi przemysłu elektroenergetycznego: morskiej energetyki wiatrowej i elektrowni jądrowej. Zastosowanie ostatniego z wymienionych wpisuje się w dwa z trzech filarów PEP2040: sprawiedliwej transformacji i zeroemisyjnego systemu energetycznego, a także jest piątym z ośmiu celów szczegółowych programu. 

Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego planowane jest do 2026 roku, przy czym uruchomienie pierwszego bloku o mocy 1-1,6 W miałoby nastąpić do 2033 roku, a do 2043 roku bloku o mocy 6-9 GW mocy. Obecnie rozważane są dwie lokalizacje w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec – na terenach gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Szczegółowy harmonogram i realizację określa „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” (planowane jest jej zaktualizowanie), która uwzględnia także cele krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030.

Wzrost poparcia dla energetyki jądrowej w Polsce

W roku 2019 i 2020 firmy badawczo-konsultingowe (Danae oraz PGS) przeprowadziły badania na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz firmy PGE EJ1 Sp. z o.o. Celem obu badań było poznanie nastrojów społecznych wobec budowy elektrowni jądrowej, a także subiektywnego stanu wiedzy na temat energetyki jądrowej i jego źródeł.

Pierwsze z badań dotyczyło perspektywy lokalnej i zostało przeprowadzone w 2019 roku wśród mieszkańców gmin, spośród których typowana jest docelowa lokalizacja takiej jednostki. W drugim przypadku – w listopadzie 2020 roku – sondażem objęto obszar niemal całej Polski, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego.

Badanie ogólnopolskie

Jak wynika z raportu badania ogólnopolskiego z listopada 2020 roku, które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pracowników resortu:

„(…) w Polsce więcej ludzi wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju (62,5 proc.) niż się temu pomysłowi sprzeciwia (31,6 proc.). 15,6 proc. sprzeciwia się temu pomysłowi w sposób umiarkowany, a 16 proc. zdecydowanie nie popiera takiej inwestycji”.

Co więcej, w 2020 roku większe poparcie wyrażały osoby z grupy wiekowej 15-49 lat, spadł odsetek zdecydowanych przeciwników wśród osób młodych względem wszystkich poprzednich pomiarów, natomiast wzrósł wśród osób między 50. a 75. rokiem życia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Co ciekawe, ponad połowa (aż 51,4 proc.) respondentów jest przeciwna budowie elektrowni jądrowej w okolicy miejsca zamieszkania, w tym 32 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw, 46 proc. nie jest przeciwne potencjalnej inwestycji, a 2,6 proc. nie określa jednoznacznie stanowiska w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono metodą sondażu CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing), czyli poprzez wywiady telefoniczne z wykorzystaniem systemu komputerowego, i zrealizowano na reprezentatywnej grupie Polaków dobranych według reguły warstwowo-losowej, biorąc pod uwagę takie cechy respondentów jak: płeć, wiek, województwo i wielkość miejscowości zamieszkania.

Badanie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych

Badanie zrealizowane dla spółki PGE EJ1, przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 200 mieszkańców zamieszkujących na stałe pomorskie gminy Choczewo, Gniewino oraz Krokowa (z uwzględnieniem limitów kwot na każdą z nich), metodą CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviews), czyli wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jak wynika z raportu, już 71 proc. mieszkańców wymienionych gmin jest zdania, że w Polsce powinna powstać elektrownia jądrowa, z czego 67 proc. popiera budowę w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ponadto niezmiennie większe (choć nieznacznie) poparcie występuje wśród osób młodych i wykształconych, a największą aprobatę dla powstania elektrowni wyrazili mieszkańcy gminy Gniewino (91 proc.).

Podsumowanie

Porównując wyniki dwóch wymienionych badań, możemy wnioskować, że reprezentatywna większość Polaków – zgodnie ze słowami ministra Kurtyki – opowiada się za budową elektrowni jądrowej. Pozytywnych opinii w badaniu przeprowadzonym wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest więcej niż średnia krajowa.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!