Strona główna Wypowiedzi Ile wynoszą wydatki związane z importem ropy naftowej?

Ile wynoszą wydatki związane z importem ropy naftowej?

Ile wynoszą wydatki związane z importem ropy naftowej?

Michał Kurtyka

Jeżeli mówimy o wartościach bezwzględnych, to są to wydatki na poziomie 10–20 mld dolarów rocznie.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wydatki związane z importem ropy naftowej w skali ogólnokrajowej mogą się znacząco różnić w zestawieniach rok do roku z uwagi na zmieniające się ceny surowca. Aby oszacować ich minimalny i maksymalny poziom obliczyliśmy ile państwo polskie wydało na importowaną ropę naftową w latach 2012 oraz 2016. Obliczenia dla roku 2012 wyznaczą poziom maksymalny (to wtedy bowiem odnotowano najwyższą średnią cenę roczną baryłki Brent – 111,63 dolara za jedną baryłkę) a dla roku 2016 – poziom minimalny (w 2016 roku średnia cena roczna baryłki Brent wynosiła 43,64 dolara za baryłkę i była najniższa od 2004 roku).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2012 roku do Polski zaimportowano 24,6 mln ton ropy naftowej. Wykorzystując stosowany przez POPiHN przelicznik: 1 tona ropy naftowej = 7,26 baryłki, obliczyć można, iż w 2012 roku do Polski zaimportowano łącznie 178 mln 596 tys. baryłek. Przy uwzględnieniu podanej średniej ceny rocznej za baryłkę okazuje się, iż wartość importu takiej ilości ropy wyniosła 19,9 mld dolarów, a więc zgodnie z maksymalnymi szacunkami M. Kurtyki.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku do Polski zaimportowano, identycznie jak w roku 2012, 24,6 mln ton ropy naftowej. Stosując ten sam schemat obliczeń uwzględniający średnią cenę roczną wynoszącą 43,64 dolara za baryłkę, obliczyliśmy, iż w 2016 roku wartość importu ropy naftowej do Polski wyniosła około 7,8 mld dolarów, a więc zdecydowanie poniżej minimalnych szacunków M. Kurtyki.

Z tego względu, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!