Strona główna Wypowiedzi Jak wzrasta liczba samochodów elektrycznych na świecie?

Jak wzrasta liczba samochodów elektrycznych na świecie?

Jak wzrasta liczba samochodów elektrycznych na świecie?

Michał Kurtyka

Kiedy my 3 lata temu uruchamialiśmy program rozwoju elektromobilności, było ich milion, dzisiaj jest ich 5 milionów na całym świecie.

 

Sygnały dnia, 21.11.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 21.11.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA), w 2018 r. liczba samochodów elektrycznych na świecie przekroczyła 5,1 miliona. Informacje te pochodzą z maja tego roku i są najświeższymi danymi, jakimi obecnie dysponujemy. Potwierdzają one jednakże słowa Michała Kurtyki z drugiej części jego wypowiedzi.

Co do roku 2017 (mimo, że polityk użył stwierdzenia „trzy lata temu”, należy założyć, iż chodzi mu o rok 2017, kiedy to uchwalono Program Rozwoju Elektromobilności w Polsce), dane IEA tylko częściowo potwierdzają słowa Kurtyki. W raporcie organizacji liczba milion pojawia się jedynie w odniesieniu samochodów elektrycznych, które w tym przedziale czasowym zostały zakupione. W 2017 r. pojazdów tego typu w rzeczywistości było bowiem na świecie aż 3 miliony (wzrost o 50% w porównaniu z rokiem 2016), z czego:

 • 1,23 mln w Chinach,
 • 0,75 mln w Stanach Zjednoczonych,
 • 0,82 mln w Europie,
 • 0,30 mln w pozostałych regionach świata.

Wypowiedź Kurtyki uznajemy zatem za manipulację, ponieważ, przytaczając dane za konkretny rok, uwzględnił on tylko liczbę samochodów elektrycznych, które wtedy kupiono, nie dodał do niej natomiast liczby samochodów elektrycznych, które funkcjonowały już wcześniej. W efekcie, trzykrotnie zaniżona została faktyczna liczba samochodów elektrycznych na świecie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy