Strona główna Wypowiedzi Jaką kwotę przeznaczył Trybunał Konstytucyjny na premie dla pracowników? [AKTUALIZACJA]

Jaką kwotę przeznaczył Trybunał Konstytucyjny na premie dla pracowników? [AKTUALIZACJA]

Jaką kwotę przeznaczył Trybunał Konstytucyjny na premie dla pracowników? [AKTUALIZACJA]

Krzysztof Paszyk

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

 (…) Trybunał Konstytucyjny w dobie pandemii i kryzysu hojnie wynagradza premiami swoich pracowników. W 2019 r. i 2020 r. było to ponad 0,5 mln zł przy zatrudnieniu nieco ponad 100 osób.

Posiedzenie Sejmu, 16.03.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.03.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Informacja na temat premii dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się w dyskursie medialnym po publikacji portalu fakt.pl
 • Trybunał Konstytucyjny przedłużył odpowiedź na wniosek redakcji Demagoga o dostęp do informacji publicznej do 22 maja 2021 roku.
 • Z otrzymanej odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji publicznej wynika, że w roku 2019 112 pracowników TK otrzymało nagrody pieniężne opiewające łącznie na kwotę 578 tys. zł. Z kolei w roku 2020 na premię 123 pracowników przeznaczono w sumie 441 tys. zł.
 • Krzysztof Paszyk słusznie zauważył, że w 2019 roku na premię dla pracowników TK przeznaczano więcej niż 500 tys. zł. Rok później kwota ta jednak nie przekroczyła 0,5 mln zł, jak sugerował polityk. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

16 marca 2021 roku jednym z punktów obrad Sejmu była debata o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku. Głos w dyskusji zabrał Krzysztof Paszyk, który stwierdził, że TK w 2019 i 2020 roku – pomimo kryzysu i pandemii – wypłacił wysokie premie, tj. ponad 0,5 mln zł przy zatrudnieniu nieco ponad 100 osób.

Media o Trybunale Konstytucyjnym

W sieci na początku lutego pojawiały się liczne artykuły medialne na temat wynagrodzeń pracowników TK. Wszystkie portale jako źródło podawały tekst opublikowany 7 lutego 2021 na portalu fakt.pl. Możemy w nim przeczytać, że:

„W 2019 r. wypłacono wszystkim pracownikom Trybunału Konstytucyjnego nagrody w łącznej kwocie 578 282,88 zł co stanowiło 430,27 zł miesięcznie na osobę”.

16 lutego 2021 na łamach tego samego portalu roku pojawił się kolejny tekst, który również był często cytowany w mediach. Tym razem Fakt przytoczył dane za 2020 rok.

„Nagrody w 2020 r. wypłacono trzykrotnie, łączna kwota to 441 080 zł co stanowi średnio 3586 zł na pracownika. W Trybunale Konstytucyjnym zatrudnionych jest 123 pracowników, wyłączając 15 sędziów”.

AKTUALIZACJA 27.05

Dostęp do informacji publicznej

Ze względów metodologicznych nie możemy na podstawie artykułu medialnego dokonać oceny wypowiedzi polityka. W związku z powyższym 22 marca wystosowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego prośbę z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

31 marca 2021 roku otrzymaliśmy mailową odpowiedź,  w której TK wyjaśnił, że – ze względu na dużą liczbę wniosków o dostęp do informacji publicznej – nasza prośba zostanie rozpatrzona możliwie najszybciej, ale nie później niż do 26 kwietnia 2021 roku.

26 kwietnia otrzymaliśmy kolejnego e-maila, w którym TK – powołując się na te same okoliczności rozpatrzenia wniosku – przedłużył termin odpowiedzi do 22 maja 2021 roku.

Finalna odpowiedź ze strony TK została udzielona dwa dni po terminie tj. 24 maja. Wynika z niej, że średnia nagroda w 2019 roku przypadająca na jednego ze 112 pracowników wyniosła 5 163,24 zł. Oznacza to, że na premie przeznaczano w sumie 578 282,88 zł. Natomiast w 2020 roku w TK na jednego ze 112 pracowników przeznaczono średnio w postaci premii 3 586 zł, w związku czym łączna kwota wyniosła 441 078 zł. Podane kwoty są kwotami netto.

Ile zarabiają sędziowie TK?

Obecnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować wysokości premii wypłaconych pracownikom TK, lecz możemy obliczyć, jakie zarobki pobierają sędziowie Trybunału.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym wynagrodzenie zasadnicze sędziego jest wielokrotnością (mnożnik 5,0) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w II kwartale roku poprzedniego.

W II kwartale 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 839,24 zł, co oznacza, że sędzia TK w roku 2020 inkasował 24 196,20 zł. Z kolei rok wcześniej zarobki sędziego TK oscylowały na poziomie kwoty 22 605,40 zł.

Analiza została zaktualizowana 27 maja o dane przekazane przez Trybunał Konstytucyjny w ramach trybu dostępu do informacji publicznej. Aktualizacja wpłynęła na zmianę oceny z nieweryfikowalnej na manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!