Strona główna Wypowiedzi Czy cała Solidarna Polska głosowała za kandydaturą ks. Isakowicza-Zaleskiego do komisji ds. pedofilii? [AKTUALIZACJA]

Czy cała Solidarna Polska głosowała za kandydaturą ks. Isakowicza-Zaleskiego do komisji ds. pedofilii? [AKTUALIZACJA]

Czy cała Solidarna Polska głosowała za kandydaturą ks. Isakowicza-Zaleskiego do komisji ds. pedofilii? [AKTUALIZACJA]

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

Cała Solidarna Polska głosowała za kandydaturą Isakowicza-Zaleskiego… Prawie cała. (do Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 – przyp. Demagog)

Kawa na ławę, 15.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 15.11.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w trzech głosowaniach kandydaturę księdza Isakowicza-Zaleskiego poparło kolejno 11 z 19, 15 z 18 oraz 14 z 18 posłów Solidarnej Polski.

AKTUALIZACJA 2.12

Analiza uległa zmianie w wyniku powtórnej weryfikacji wypowiedzi Patryka Jakiego.

Europoseł Solidarnej Polski w reakcji na naszą analizę zwrócił uwagę, że zaraz po wygłoszeniu analizowanej wypowiedzi poprawił się, dodając, że „prawie” cała Solidarna Polska głosowała za kandydaturą księdza Isakowicza-Zaleskiego.

Fragment ten nałożył się na wypowiedź prowadzącego program Konrada Piaseckiego, co w trakcie prac nad pierwotną wersją analizy uniemożliwiło nam jej prawidłowe wychwycenie.

Poniżej przedstawiamy fragment nagrania programu:

Wyodrębniony fragment, w którym Patryk Jaki wypowiada słowo „prawie”:

Ta drobna poprawka sprawia, że całość wypowiedzi jest zgodna z faktami dotyczącymi rozkładu głosów Solidarnej Polski w sprawie kandydatury księdza Isakowicza-Zaleskiego. W związku z tym uznajemy ją za prawdziwą.

Poprzednia wersja:

Wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za fałszywą, ponieważ w żadnym z trzech głosowań Solidarna Polska nie głosowała w całości za kandydaturą ks. Isakowicza-Zaleskiego.

Wybór członków komisji ds. pedofilii

15 lipca 2020 roku Sejm rozpatrywał kandydatury do państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (zwaną potocznie komisją ds. pedofilii). Wśród przedłożonych kandydatur znalazł się ksiądz Tadeusz Isakowicza-Zaleski, który jest znany z wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Duchowny w przeszłości był doceniany przez wiele osób i instytucji. W roku 1997 otrzymał miano Kawalera Orderu Uśmiechu, został także wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999, odmówił jednak przyjęcia orderu z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) czy Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Natomiast w roku 2007 jego działalność docenił Rzecznik Praw Obywatelskich, wręczając mu nagrodę im. Pawła Włodkowica „za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości”.

Kandydaturę księdza do komisji ds. pedofilii zgłosiła Krajowa Rada Radców Prawnych. Poparli ją posłowie Koalicji Polskiej oraz Konfederacji. Wśród pozostałych kandydatów znaleźli się: Karolina Bućko, Barbara Chrobak, Adam Czarnecki, Hanna Elżanowska, Marek Konopczyński, Radosław Krajewski, Teresa Barbara Matthews-Brzozowska, Andrzej Nowarski oraz Bartłomiej Tkacz.

Jak głosował Sejm?

Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie (na mocy której utworzono komisję) Sejm dokonuje wyboru 3 członków komisji większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród dziesięciu kandydatów zarekomendowanych wcześniej Izbie przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W przypadku gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu większości 3/5 głosów, w ponownym głosowaniu decyduje zwykła większość głosów.

Nad kandydaturą ks. Isakowicza-Zaleskiego głosowano trzykrotnie. Ani razu nie udało się uzyskać wymaganej większości. Przeciwko kandydaturze duchownego była większość posłów PiS i KO oraz wszyscy przedstawiciele Lewicy. Jak głosowała Solidarna Polska, czyli ugrupowanie wchodzące w skład partii mającej większość w Sejmie?

W pierwszym głosowaniu wzięło udział wszystkich 19 posłów Solidarnej Polski. Jedenaścioro z nich za głosowało „za”. Sprzeciw wyraziło 4 posłów: Sebastian Kaleta, Piotr Uruski, Edward Siarka oraz Marcin Warchoł. Natomiast od głosu wstrzymało się 4 parlamentarzystów: Mariusz Gosek, Maria Kurowska, Piotr Sak i Tadeusz Woźniak.

W drugim głosowaniu głos oddało 18 posłów Solidarnej Polski (nie głosował Piotr Uruski). Tym razem za kandydaturą ks. Isakokwicza-Zaleskiego opowiedziało się 15 deputowanych. Przeciwko było dwóch: Tadeusz Cymański oraz Edward Siarka. I tym razem od głosu wstrzymał się Tadeusz Woźniak.

W trzecim (ostatnim) głosowaniu również całe ugrupowanie Solidarnej Polski nie głosowało jednolicie. „Za” było 14 posłów, „przeciw” zagłosowało 3 posłów (Piotr Uruski, Edward Siarka i Tadeusz Woźniak), natomiast jeden wstrzymał się od głosu (Tadeusz Cymański).

Ostatecznie Sejm zwykłą większością głosów powołał na 3 członków komisji: Barbarę Chrobak, Hannę ElżanowskąAndrzeja Nowarskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!