Czas czytania: około min.

Jak Polska wypada na tle państw UE pod względem spadku PKB i poziomu bezrobocia? [AKTUALIZACJA]

20.05.2021 godz. 12:29

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według danych Eurostatu Polska notuje obecnie trzeci najmniejszy spadek PKB (-2,7 proc.) wśród państw Unii Europejskiej.
  • Według danych Eurostatu w marcu 2021 roku Polska miała najniższą stopę bezrobocia w UE. Wartość tego wskaźnika w naszym kraju wyniosła 3,1 proc.
  • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku wartość PKB spadła o 2,8 proc. Stopa bezrobocia w marcu 2021 roku wynosiła 6,4 proc.

Kontekst wypowiedzi

Dnia 16 maja 2021, w programie „Śniadanie w Polsat News i Interii” na antenie stacji Polsat News, odbyła się dyskusja na temat rządowego programu Polski Nowy Ład. Uczestniczyli w niej politycy sześciu czołowych polskich partii. Dziennikarz, kierując swoją wypowiedź do posłanki PiS Joanny Borowiak, wymienił inicjatywy rządu premiera Morawieckiego, które nie zostały dotychczas zrealizowane. Tym samym podał w wątpliwość sukces przyszłego programu i zasugerował, by najpierw wyciągnąć wnioski z porażek poprzednich planów, a następnie przedstawiać nowe postulaty.

Joanna Borowiak, w odpowiedzi na sugestię redaktora, przedstawiła Polskę jako kraj, który obronną ręką wyszedł z najtrudniejszego roku w  gospodarce III RP. Według posłanki, w czasie kiedy na świecie panował kryzys za sprawą epidemii COVID-19, Polska poradziła sobie bardzo dobrze. Swoją opinię uzasadniła ona informacjami dotyczącymi trzeciego miejsca Polski wśród krajów europejskich o najmniejszej wartości spadku PKB (-2,7 proc.), oraz najniższą wartością stopy bezrobocia (3,1 proc.) w Unii Europejskiej.

PKB i stopa bezrobocia w Polsce

Według zaktualizowanego raportu Komisji Europejskiej z 12 maja 2021 roku, dotyczącego prognoz makroekonomicznych dla Polski, wartość wzrostu PKB na koniec 2020 roku wyniosła -2,7 proc. Natomiast stopa bezrobocia pod koniec tego samego roku była równa 3,2 proc. W 2020 roku wartość PKB nie wzrosła w żadnym państwie członkowskim UE. Biorąc pod uwagę najmniejsze spadki tego wskaźnika, Polska zajmuje trzecie miejsce ex aequo z Danią, za Luksemburgiem (-1,3 proc.) i Litwą (-0,9 proc.). Prognozowany spadek PKB dla całej UE wyniósł -6,1 proc. Największy spadek dotknął Hiszpanię (-10,8 proc.) i Grecję (-8,2 proc.).

Biorąc za kryterium stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, Polska nie posiada najniższego poziomu bezrobocia. Z wartością 3,2 proc. zajmuje drugie miejsce, za Czechami (2,6 proc.). Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosi 7,1 proc. Najwyższą stopę bezrobocia ponownie odnotowano w Grecji i Hiszpanii, dla których poziom tego wskaźnika wyniósł odpowiednio: 16,3 proc. i 15,5 proc.

[AKTUALIZACJA, 21.05.2021]

Po tym, jak nasi czytelnicy zwrócili uwagę na dostępność do nowszych danych autorstwa Eurostatu, ocena wypowiedzi uległa zmianie. W marcu 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce była równa 3,1 proc., czyli najmniej w całej Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że – biorąc pod uwagę wartości wzrostu PKB i stopę bezrobocia w Polsce – zupełnie inne dane przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Według danych GUS z 12 lutego 2021 roku PKB Polski (niewyrównany sezonowo) w IV kwartale 2020 roku zmniejszył się o 2,8 proc. Z kolei PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszył się realnie o 0,7 proc.

Natomiast stopa bezrobocia na koniec marca wyniosła według GUS 6,4 proc., spadając nieznacznie wobec stycznia i lutego (6,5 proc.). Wskaźnik ten jest obecnie na najwyższym poziomie od lutego 2018 roku, kiedy jego wartość była równa 6,8 proc.

Rozbieżności pod względem wysokości stopy bezrobocia w danych Eurostatu i GUS wynikają z różnic w metodologiach przyjętych przez obie te instytucje. Eurostat mierzy stopę bezrobocia, obliczając procent osób w wieku 15-74 lata niemających pracy, ale zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie poszukujących pracy od ostatnich czterech tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. GUS natomiast za stopę bezrobocia uznaje odsetek bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Szersze porównanie stopy bezrobocia w Polsce mierzonej przez Eurostat i GUS można znaleźć w analizie wypowiedzi Waldemara Budy z marca tego roku.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.