Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw?

Czy Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw?

Czy Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Ruch Narodowy

Jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw.

Rzecz o Polityce, 26.06.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rzecz o Polityce, 26.06.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z najnowszym raportem Eurobarometru Polacy są na 14. miejscu pod względem poparcia dla Unii Europejskiej. Z tego względu wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Krzysztof Bosak zapytany przez Jacka Nizinkiewicza o to, „czy i kiedy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej”, odpowiedział, że może to nastąpić tylko w sytuacji, kiedy większość społeczeństwa będzie popierać taki krok. Kandydat Konfederacji na prezydenta podkreślił przy tym, że obecnie Polacy są jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw.

Badania Eurobarometru

Ogólnoeuropejską perspektywę stosunku poszczególnych społeczeństw do różnych kwestii związanych z Unią Europejską bada Komisja Europejska i Parlament Europejski w cyklicznych raportach Eurobarometru. Na ich podstawie możemy porównać między innymi ogólny stosunek do UE.

Najnowsze badanie pochodzi z października 2019 roku. Zgodnie z nim Polska pod względem stosunku społeczeństwa do Unii znajduje się w środku stawki, na 14. miejscu (s. 12). Na zadane pytanie:

Ogólnie rzecz biorąc, członkostwo twojego kraju w Unii Europejskiej uważasz za…

  • „dobrą rzecz” – odpowiedziało 63 proc. Polaków,
  • „złą rzecz” – 8 proc. Polaków,
  • „ani dobrą, ani złą” – 28 proc. Polaków.

Chociaż powyższe dane pokazują, że Polacy w większości popierają członkostwo w Unii Europejskiej, nie są to wyniki rekordowe w perspektywie ogólnoeuropejskiej. Liderem zestawienia są Irlandczycy (81 proc. „za”, 4 proc. „przeciw”, 14 proc. ocen neutralnych), Luksemburczycy (taki sam wynik z o 1 punkt proc. niższym odsetkiem ocen neutralnych) i Holendrzy (79 proc. ocen pozytywnych).

Wśród społeczeństw krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polaków wyprzedzają Estończycy, Węgrzy i Litwini.

Dane CBOS

Warto w kontekście tej analizy nadmienić, że dane prezentowane przez Eurobarometr są w dużym stopniu sprzeczne z wnioskami, które można wyciągnąć z analizy raportów CBOS.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w lutym 2020 roku członkostwo Polski w Unii Europejskiej popiera aż 89 proc. respondentów. Odmiennego zdania było 7 proc. ankietowanych. Jednak jako że Krzysztof Bosak odniósł się do skali międzynarodowej, wyniki zaprezentowane przez CBOS, ograniczone jedynie do Polski, nie mogą zostać wykorzystane do oceny tej wypowiedzi.

[AKTUALIZACJA 1.07.2020]

Z uwagi na płynące od czytelników sygnały odnośnie do opublikowanych w czerwcu 2020 roku badań European Social Survey, które potwierdzałyby tezę Krzysztofa Bosaka, zweryfikowaliśmy te doniesienia.

European Social Survey jest cyklicznym, odbywającym się co 2 lata międzynarodowym badaniem nastrojów społecznych. Obecnie biorą w nim udział 24 państwa członkowskie i 1 państwo ze statusem obserwatora, a także sześć państw o statusie gościa.

Wyniki najnowszej edycji raportu (9. rundy badania) zostały opublikowane 15 czerwca 2020 roku. W sondażu badano między innymi stosunek społeczeństw poszczególnych krajów do Unii Europejskiej w kontekście kwestii pozostania we wspólnocie lub jej opuszczenia.

Wyniki badania w formie źródła pierwotnego są dostępne na poniższej stronie po zarejestrowaniu się za pomocą adresu mailowego.

Zgodnie z badaniem European Social Survey 86,6 proc. Polaków opowiedziało się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Jest to 4. najwyższy wynik, po Irlandii (89,1 proc.), Belgii (88,9 proc.) i Hiszpanii (88,8 proc.). Jednocześnie za opuszczeniem Unii opowiedziało się 4,8 proc. badanych, co jest najniższym wynikiem w zestawieniu.

Badanie ESS, chociaż opublikowane w czerwcu 2020 roku, zostało przeprowadzone na przełomie 2018 i 2019 roku, o czym możemy przeczytać w nocie metodologicznej. W przypadku Polski badania prowadzone były w okresie od 26 października 2018 roku do 20 marca 2019 roku. Oznacza to, że są one chronologicznie wcześniejsze od przeprowadzonej w październiku 2019 roku najnowszej edycji Eurobarometru. Zgodnie z naszą metodologią premiującą źródła najbardziej aktualne to wnioski płynące z Eurobarometru pozostają wiążące w kontekście oceny wypowiedzi Krzysztofa Bosaka.

Zgodnie z nimi uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Artykuł został zaktualizowany 1 lipca 2020 roku w oparciu o badanie European Social Survey. Aktualizacja ta nie wpłynęła na ocenę wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!