Jacek Ozdoba

Jacek Ozdoba

Wiceminister klimatu i środowiska

Partia: Solidarna Polska

3

Sprawdzone wypowiedzi

1

2

0

0

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Jacek Ozdoba
Data i miejsce urodzenia:22-09-1991, Warszawa
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji - magister

Zawód:Polityk, prawnik
Partia:Solidarna Polska
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:Mazowieckie
Okręg:16 - Płock
Liczba głosów:17 873

Biogram:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo, ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na Akademii Sztuki Wojennej. W 2014 roku został wybrany jako najmłodszy radny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 został członkiem komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, komisji Statutowej i Spraw Lokalnych oraz komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.

Od 2018 roku pełnił funkcję radnego m.st. Warszawy.  Zasiadał w kilku komisjach m.in. Ochrony Środowiska, Skarg i Wniosków oraz Rewizyjnej w radzie m.st. Warszawy. W latach 2015-2018 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Był członkiem komisji sejmowych: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 2020 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, a następnie po przekształceniu instytucji na tożsame stanowisko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Nadzoruje Departament Gospodarki Odpadowej, Departament Ciepłownictwa, Departament Instrumentów Środowiskowych oraz sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Jest członkiem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych publicznych”  oraz Zespołu ds. Koordynowania i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.