Strona główna Wypowiedzi Jaki jest wynik finansowy Aqua Lublin?

Jaki jest wynik finansowy Aqua Lublin?

Jaki jest wynik finansowy Aqua Lublin?

Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
Platforma Obywatelska

Jeden z moich kontrkandydatów stwierdził dziś, że na Aqua Lublin rocznie chodzi „około 30 tys. mieszkańców”. Nie wie? Kłamie? Tylko w tym roku w Aqua było ponad 300 tys. osób. Wynik finansowy Aqua Lublin za 2017: 1 276 117 zł.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk na swoim koncie w serwisie Twitter podał dane, dotyczące kompleksu basenów Aqua Lublin za zeszły rok.

Aqua Lublin jest zarządzana przez miejską spółkę MOSiR Bystrzyca sp. z o.o. Jej sprawozdania można znaleźć w wyszukiwarce KRS, (należy podać nr KRS: 0000390895) jednak dotyczą one całej spółki, bez rozbijania na poszczególne obiekty. Można tam znaleźć jedynie informacje o przeprowadzonych pracach, które wymagały dodatkowych nakładów.

W kwestii frekwencji, artykuł Gazety Wyborczej podaje, że frekwencja na kompleksie w 2017 r. wyniosła 349 641 osób. Można te dane uznać za wiarygodne, ponieważ sprawozdanie z działalności prezydenta Lublina za 2016 r. podaje zbliżone dane: „ponad 393 000 klientów” (s. 12).

Co do wyniku finansowego, w 2016 r. wg sprawozdania wyniósł on „112 800zł” (s. 12.) W artykule GW powtórzona jest kwota, wymieniona przez prezydenta, natomiast w celu jej potwierdzenia zwróciliśmy się do odnośnych władz. Do chwili otrzymania konkretnej odpowiedzi wypowiedź zostaje uznana za nieweryfikowalną.

Aktualizacja 07.11.2018:

6 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź na maila z zapytaniem, w którym zawarto fragment: „chcielibyśmy potwierdzić, ze wskazana w mailu wartość zgodna jest z wynikiem obiektu bez uwzględnienia odpowiedniej części kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych Spółki przypisanych do obiektu Aqua.”

Wobec tego zmieniamy kwalifikację wypowiedzi na prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk

 

Jeden z moich kontrkandydatów stwierdził dziś, że na Aqua Lublin rocznie chodzi „około 30 tys. mieszkańców”. Nie wie? Kłamie? Tylko w tym roku w Aqua było ponad 300 tys. osób. Wynik finansowy Aqua Lublin za 2017: 1 276 117 zł.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!