Czas czytania: około min.

Ile pestycydów zużywa się w Polsce, a ile w Niemczech i Niderlandach?

09.06.2021 godz. 19:22

Wypowiedź

fot. Polska Ruch Suwerenności Żywnościowej / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

 • W latach 2017–2019 w Polsce zużywano średnio 500 kg pestycydów na 1000 ha.
 • Więcej pestycydów zużywano w Niemczech i Niderlandach, jednak nie były to takie różnice, o których mówi Michał Kołodziejczak. W porównaniu do Niemiec w Polsce zużywano o około 1,38 raza mniej pestycydów, a w przypadku Niderlandów – o około 4,7 raza mniej. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Zużycie pestycydów w Polsce, Niemczech i Niderlandach

Na podstawie danych Eurostatu, dotyczących powierzchni obszarów rolnych oraz zużycia pestycydów w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie policzyć liczbę kilogramów zużytych pestycydów, przypadającą na tysiąc hektarów w wymienionych przez Michała Kołodziejczyka krajach. W Polsce w ostatnich latach zużywano:

 • w 2017 roku: 478 kg pestycydów na 1000 ha,
 • w 2018 roku: 550 kg na 1000 ha,
 • w 2019 roku: 472 kg na 1000 ha.

W tych samych latach w Niemczech zużywano kolejno:

 • w 2017 roku: 795 kg pestycydów na 1000 ha,
 • w 2018 roku: 702 kg pestycydów na 1000 ha,
 • w 2019 roku: 613 kg pestycydów na 1000 ha.

Natomiast w Niderlandach zużycie wynosiło kolejno:

 • w 2017 roku: 2 640 kg pestycydów na 1000 ha,
 • w 2018 roku: 2 356 kg pestycydów na 1000 ha,
 • w 2019 roku: 2 145 kg pestycydów na 1000 ha.

W Polsce w latach 2017–2019 zużywano średnio 500 kg pestycydów na 1000 ha, w Niemczech było to 703 kg pestycydów na 1000 ha, a Niderlandach – 2 380 kg pestycydów na 1000 ha. W Polsce zużywano zatem:

 • w 2017 roku: o 1,6 raza mniej pestycydów niż w Niemczech i o 5,5 raza mniej niż w Niderlandach,
 • w 2018 roku: 1,27 raza mniej pestycydów niż w Niemczech i o 4,2 raza mniej niż w Niderlandach,
 • w 2019 roku: 1,29 raza mniej pestycydów niż w Niemczech i o 4,5 raza mniej niż w Niderlandach.

Średni stosunek zużycia pestycydów w Polsce w stosunku do zużycia w Niemczech w wymienionych latach wynosi 1,38, natomiast w stosunku do zużycia w Niderlandach wynosi 4,7. Zatem w Polsce nie zużywa się o około połowę mniej pestycydów niż w Niemczech i 3 razy mniej niż w Niderlandach.

W wartościach nominalnych zużycie pestycydów wynosi:

 • Polska:
  • 2017: 6 927 315 kg,
  • 2018: 7 991 707 kg,
  • 2019: 6 867 376.
 • Niemcy:
  • 2017: 13 266 132 kg,
  • 2018: 7 991 707 kg,
  • 2019: 10 217 440 kg.
 • Niderlandy:
  • 2017: 4 724 858 kg,
  • 2018: 4 293 319 kg,
  • 2019: 3 897 028 kg.

Czym są pestycydy?

Słowo pestycydy pochodzi z połączenia dwóch łacińskich słów: pestis (szkodnik) i cedeo (niszczyć), i oznacza wszystkie związki chemiczne, przeznaczone do zwalczania organizmów niebezpiecznych dla człowieka lub wytwarzanych przez niego produktów. Natomiast w węższym ujęciu – to wszelkie związki służące do ochrony upraw roślinnych przed szkodnikami.

Pestycydy dzieli się ze względu na zwalczane organizmy (owady, rośliny, grzyby, a także organizmy żyjące w glebach, ziarnie, pomieszczeniach), budowę chemiczną (związki organiczne i nieorganiczne), a także ze względu na trwałość w środowisku (bardzo trwałe – ponad 20-30 lat, trwałe – 2-5 lat, umiarkowanie trwałe – 1-18 miesięcy oraz nietrwałe – 1-12 tygodni). Na szczeblu UE sprawy rejestracji i oceny substancji niebezpiecznych, a także udzielania zezwoleń oraz wprowadzania ograniczeń ich dotyczących reguluje rozporządzenie REACH. Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności nowych strategii „chemikalia na rzecz zrównoważonego rozwoju”, „od pola do stołu” i „różnorodność biologiczna”, prawodawstwo UE dotyczące tych kwestii zostanie w najbliższej przyszłości poddane przeglądowi.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.