Czas czytania: około min.

Ile sztuk broni palnej przypada na 100 mieszkańców w Polsce?

02.12.2019 godz. 19:24

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnim raportem Small Arms Survey opublikowanym w czerwcu 2018 roku, na 100 mieszkańców Szwajcarii przypada 27,6 sztuki broni w 2017 r. Szacunkowa liczba sztuk broni w tym kraju wyniosła 2 332 000.

W tym samym roku w Polsce szacunkowy wskaźnik posiadania broni palnej przez ludność cywilną na 100 mieszkańców w kraju stanowił 2,5, a szacunkowa liczba broni wyniosła 968 000. Należy jednak zauważyć, że wynik Polski jest najniższym w Europie i Unii Europejskiej. 

Wypowiedź Michała Urbaniaka uznajemy za fałszywą, ponieważ podaje niepoprawne dane na temat liczby sztuk broni palnej na 100 mieszkańców w Polsce i Szwajcarii.

Small Arms Survey to niezależny projekt badawczy działający przy Instytucie Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Graduate Institute of International and Development Studies) w Genewie w Szwajcarii, zajmujący się badaniami związanymi z bronią palną. 

AKTUALIZACJA 5.12.2019 r.

Raport Small Arms Survey jest obecnie jedynym źródłem informacji agregującym ilość posiadanej broni palnej w poszczególnych państwach, które, z uwagi na swoją spójność metodologiczną, może być wiarygodnie wykorzystane w analizach porównawczych pomiędzy zainteresowanymi państwami, tak jak miało to miejsce w przypadku fact-checku wypowiedzi Michała Urbaniaka.

Szczegółowy opis metodologii zastosowanej w raporcie Small Arms Survey dostępny jest tutaj.

Raport Small Arms Survey jest źródłem powszechnie wykorzystywanym w podobnych tematycznie analizach innych organizacji fact-checkingowych. Na jego dane powoływały się niezależnie od siebie takie portale jak AFP, Politifact, czy Factcheck.org. Według naszej wiedzy, jest to także jedyne źródło prezentujące dane dotyczące ilości broni palnej dla Szwajcarii, co uzasadnia konieczność jego zastosowania w przedmiotowej analizie.

Z uwagi na doniesienia czytelników wskazujące na rozbieżności pomiędzy oficjalnymi danymi polskiej Policji odnośnie liczby zarejestrowanej sztuk broni w roku 2017 (według Policji: 463 768 sztuk broni), a danymi prezentowanymi w raporcie Small Arms Survey, mówiącymi o liczbie 380 000 sztuk zarejestrowanej broni, zwróciliśmy się do autorów raportu z prośbą o wyjaśnienia możliwych powodów tej rozbieżności.

AKTUALIZACJA 16.12.2019 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Aarona Karpa, autora raportu Small Arms Survey, dane dotyczące liczby sztuk zarejestrowanej broni pochodzą z roku 2014. Zgodnie z oficjalnymi danymi polskiej Policji, w 2014 roku zarejestrowanych było łącznie 381 588 sztuk broni.

Przedstawione nowsze dane Policji, mówiące o 463 768 sztukach broni w 2017 roku, nie wpływają jednak na łączną liczbę broni w Polsce szacowanej przez Small Arms Survey, która w dalszym ciągu dla 2017 roku wynosi 968 000, co zarazem podtrzymuje w mocy ocenę wypowiedzi Michała Urbaniaka jako fałszywą. Zmienia się jedynie proporcja pomiędzy liczbą broni zarejestrowanej, a niezarejestrowanej. W swoich szacunkach odnośnie łącznej ilości broni w Polsce, Small Arms Survey bazuje na dwóch źródłach: badaniach Eurobarometru z 2013 roku, a także wcześniejszej publikacji Criminal Victimisation in International Perspective: Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. Na ich podstawie następnie, bazując na dostępnych danych dotyczących liczby zarejestrowanej broni, szacowana jest liczba broni niezarejestrowanej.

Ponadto, zgodnie z informacjami Aarona Karpa, uwzględnienie trwającego wzrostu broni zarejestrowanej w łącznej ilości broni w Polsce ma nastąpić w kolejnej aktualizacji raportu Small Arms Survey.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub