Czas czytania: około min.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Polska na tle Niemiec, Francji i Włoch

23.06.2022 godz. 12:47

Wypowiedź

Fałsz

Analiza w pigułce

  • Według raportu „Ukraine Support Tracker” od 24 stycznia do 7 czerwca Polska przeznaczyła 1,7 mld euro na wsparcie militarne Ukrainy, co plasuje ją na trzecim miejscu wśród państw, które udzieliły pomocy.
  • Łącznie Niemcy, Francja i Włochy przeznaczyły na pomoc Ukrainie w postaci wsparcia militarnego tyle samo co Polska (1,7 mld euro). Najwięcej spośród tych państw przeznaczyły Niemcy (1,39 mld euro), następnie Francja (0,16 mld euro) i na końcu Włochy (0,15 mld euro).
  • Polska, Francja i Włochy przeznaczyły środki wyłącznie na broń i zaopatrzenie. Z kolei Niemcy spośród kwoty 1,39 mld euro przeznaczyły na broń i sprzęt wojskowy 0,54 mld euro. Pozostała kwota (0,85 mld euro) trafiła na wsparcie finansowe – na cele wojskowe.
  • Rozpatrując wsparcie militarne wyłącznie w kategorii broni i sprzętu wojskowego, pomoc Polski (1,7 mld euro) była dwukrotnie większa niż pomoc Niemiec, Francji i Włoch (0,85 mld euro).

Zybertowicz: Polska pomoc finansowa dla Ukrainy odbija się na cenach węgla

W ostatnim czasie ceny węgla w Polsce osiągnęły rekordowy poziom. Za 1 t surowca trzeba zapłacić w granicach 3 tys. zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich miesiącach. 

Zdaniem Andrzeja Zybertowicza aktualne ceny węgla wynikają z faktu, że Polska „zainwestowała” w obronność Ukrainy. Doradca prezydenta podkreślił dalej, że wielkość pomocy militarnej dla naszego wschodniego sąsiada jest trzykrotnie większa niż sumaryczna pomoc udzielana przez kraje Zachodu: Niemcy, Francję i Włochy.

Pomoc dla Ukrainy – „Ukraine Support Tracker”

Dane dotyczące pomocy dla Ukrainy są gromadzone przez Kiel Institute For The World Economy w ramach inicjatywy „Ukraine Support Tracker”. W publikowanym raporcie wyodrębnione zostały trzy formy wsparcia: militarne, finansowe oraz humanitarne. Zebrane dane ograniczają się wyłącznie do transferów międzyrządowych.

W przypadku pomocy militarnej autorzy publikacji wyróżniają jej dwa rodzaje:

  • broń i zaopatrzenie,
  • wsparcie finansowe na cele wojskowe (np. na zakup broni w przyszłości).

USA na pierwszy miejscu. Polska na trzecim 

Ukraina do tej pory mogła liczyć na największe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. USA przeznaczyły równowartość 23,96 mld euro, z czego 4,14 mld euro na broń i zaopatrzenie. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania z pomocą rzędu 2,38 mld euro, z czego 1,11 mld euro w postaci broni i zaopatrzenia. 

Na trzecim miejscu znalazła się Polska, która przekazała Ukrainie pomoc wyłącznie w postaci broni i zaopatrzenia, której równowartość wyniosła 1,7 mld euro. 

Niemcy znalazły się tuż za Polską, przekazując Ukrainie łącznie 1,39 mld euro, z czego 0,54 mld euro rozdysponowano na broń i sprzęt wojskowy. Wspomniane Francja i Niemcy zajęły kolejno 13. i 15 miejsce przekazując 0,16 mld euro i 15 mld euro. Pomoc ze strony Francji i Włoch objęła kategorię broń i zaopatrzenie.

Z powyższych danych wynika, że dotychczasowa pomoc wojskowa Polski dla Ukrainy jest na tym samym poziomie jak łączna pomoc Niemiec, Francji i Włoch. Polska przeznaczyła na ten cel 1,7 mld euro, tak samo jak trzy kraje Zachodu. Jednakże pomoc Polski jest dwukrotnie większa, biorąc pod uwagę wyłącznie kategorię broń i sprzęt wojskowy. Na ten przeznaczyliśmy 1,7 mld euro, podczas gdy Niemcy, Francja i Włochy 0,85 mld euro.

Źródło: Ukraine Support Tracker

Ukraina potrzebuje pomocy

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) podkreśla, że pomoc państw Zachodu odegrała ważną rolę w utrzymaniu niepodległości Ukrainy. Dotychczasowe wsparcie nie pozwoliło jednak zatrzymać ofensywy Rosji w Donbasie. Pomoc wojskowa dla Ukrainy wymaga zwiększenia skali oraz tempa dostaw.

Przeszkodami w dostarczeniu broni mogą okazać się czynniki polityczne (słabnąca wola Zachodu w dozbrajaniu Ukrainy) oraz techniczne (rosyjskie naloty niszczą zaplecze przemysłowo-obronne i remontowe Ukrainy).

Uwagę zwraca przede wszystkim postawa Niemiec, których obietnice okazały się niewiarygodne. Niemcy nie dostarczyły ponad połowy deklarowanego uzbrojenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub