Strona główna Wypowiedzi Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Polska na tle Niemiec, Francji i Włoch [AKTUALIZACJA]

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Polska na tle Niemiec, Francji i Włoch [AKTUALIZACJA]

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. Polska na tle Niemiec, Francji i Włoch [AKTUALIZACJA]

Andrzej Zybertowicz

Doradca Prezydenta RP

Polska pomoc wojskowa dla Ukrainy jest 3 razy większa niż łączna pomoc wojskowa Francji, Niemiec i Włoch.

Woronicza 17, 19.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 19.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Aktualizacja, 28.06.2022

 • Analiza wypowiedzi Andrzeja Zybertowicza uległa korekcie po zasygnalizowaniu przez czytelnika błędu polegającego na błędnym przytoczeniu danych (pomoc zadeklarowana zamiast pomocy dostarczonej). Korekta poskutkowała zmianą oceny wypowiedzi z fałszu na prawdę.
 • Według raportu „Ukraine Support Tracker” Polska zobowiązała się do przekazania Ukrainie wsparcia militarnego w postaci broni i zaopatrzenia w kwocie 1,7 mld euro.
 • Polska wywiązała się w 100 proc. ze swoich zobowiązań, podobnie jak Francja (0,16 mld) i Włochy (0,15 mld euro). 
 • Niemcy zadeklarowały dostarczyć broń i zaopatrzenie na kwotę 0,54 mld euro, lecz finalnie do Ukrainy trafiło uzbrojenie warte 35 proc. tej kwoty (0,19 mld euro).
 • W związku z powyższym pomoc Polski (1,7 mld euro) była 3,4 razy większa niż łączna pomoc Niemiec, Włoch i Francji (0,5 mld euro). Na tej podstawie wypowiedź Andrzeja Zybertowicza oceniamy jaką prawdziwą.
 • Raport „Ukraine Support Tracker” w ramach pomocy wojskowej dla Ukrainy uwzględnia dwie kategorie: broń i zaopatrzenie oraz wsparcie finansowe na cele wojskowe (np. na zakup broni w przyszłości). W przypadku tej drugiej kategorii nie dysponujemy jednak danymi, jaka pomoc została faktycznie przekazana.

Wersja przed aktualizacją

 • Według raportu „Ukraine Support Tracker” od 24 stycznia do 7 czerwca Polska przeznaczyła 1,7 mld euro na wsparcie militarne Ukrainy, co plasuje ją na trzecim miejscu wśród państw, które udzieliły pomocy.
 • Łącznie Niemcy, Francja i Włochy przeznaczyły na pomoc Ukrainie w postaci wsparcia militarnego tyle samo co Polska (1,7 mld euro). Najwięcej spośród tych państw przeznaczyły Niemcy (1,39 mld euro), następnie Francja (0,16 mld euro) i na końcu Włochy (0,15 mld euro).
 • Polska, Francja i Włochy przeznaczyły środki wyłącznie na broń i zaopatrzenie. Z kolei Niemcy spośród kwoty 1,39 mld euro przeznaczyły na broń i sprzęt wojskowy 0,54 mld euro. Pozostała kwota (0,85 mld euro) trafiła na wsparcie finansowe – na cele wojskowe.
 • Rozpatrując wsparcie militarne wyłącznie w kategorii broni i sprzętu wojskowego, pomoc Polski (1,7 mld euro) była dwukrotnie większa niż pomoc Niemiec, Francji i Włoch (0,85 mld euro).

Zybertowicz: Polska pomoc finansowa dla Ukrainy odbija się na cenach węgla

W ostatnim czasie ceny węgla w Polsce osiągnęły rekordowy poziom. Za 1 t surowca trzeba zapłacić w granicach 3 tys. zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich miesiącach. 

Zdaniem Andrzeja Zybertowicza aktualne ceny węgla wynikają z faktu, że Polska „zainwestowała” w obronność Ukrainy. Doradca prezydenta podkreślił dalej, że wielkość pomocy militarnej dla naszego wschodniego sąsiada jest trzykrotnie większa niż sumaryczna pomoc udzielana przez kraje Zachodu: Niemcy, Francję i Włochy.

Pomoc dla Ukrainy – „Ukraine Support Tracker”

Dane dotyczące pomocy dla Ukrainy są gromadzone przez Kiel Institute For The World Economy w ramach inicjatywy „Ukraine Support Tracker”. W publikowanym raporcie wyodrębnione zostały trzy formy wsparcia: militarne, finansowe oraz humanitarne. Zebrane dane ograniczają się wyłącznie do transferów międzyrządowych.

W przypadku pomocy militarnej autorzy publikacji wyróżniają jej dwa rodzaje:

 • broń i zaopatrzenie,
 • wsparcie finansowe na cele wojskowe (np. na zakup broni w przyszłości).

Aktualizacja, 28.06.2022

Państwa złożyły zobowiązania, aby pomóc Ukrainie…

Stany Zjednoczone zobowiązały się do przekazania na rzecz militarnego wsparcia Ukrainy 23,96 mld euro, z czego 4,14 mld euro na broń i zaopatrzenie. Na drugim miejscu pod względem zadeklarowanych kwot znalazła się Wielka Brytania z pomocą rzędu 2,38 mld euro, z czego 1,11 mld euro w postaci broni i zaopatrzenia. 

Na trzecim miejscu znalazła się Polska, której zobowiązania w ramach wsparcia wojskowego Ukrainy oszacowano na 1,7 mld euro wyłącznie w ramach kategorii broń i zaopatrzenie.

Niemcy znalazły się tuż za Polską, zobowiązując się do przekazania na rzecz wsparcia wojskowego Ukrainy łącznie 1,39 mld euro, z czego 0,54 mld euro ma trafić na broń i sprzęt wojskowy. Wspomniane przez Zybertowicza Francja i Włochy zajęły kolejno 13 i 15 miejsce, deklarując 0,16 mld euro i 0,15 mld euro. Pomoc ze strony Francji i Włoch obejmuje tylko kategorię broń i zaopatrzenie.

… lecz wywiązują się z nich różnym skutkiem

Powyższe liczby odnoszą się do sum pieniężnych (i wartości uzbrojenia) zadeklarowanych przez państwa członkowskie. Realny obraz sytuacji pokazują statystyki, które uwzględniają pomoc faktycznie przekazaną. W tym wypadku dysponujemy danymi, które dotyczą drugiej z kategorii, czyli broni i zaopatrzenia.

Polska jest jednym z niewielu państw, które przeznaczyły 100 proc. zadeklarowanego wsparcia militarnego w zakresie broni i sprzętu wojskowego (wartość 1,7 mld euro). 100 proc. przeznaczyły także Francja (0,16 mld euro) i Włochy (0,15 mld euro). W przypadku Niemiec mowa jednak o zaledwie 35 proc. (0,19 mld euro).

Oznacza to, że łączna pomoc trzech państw zachodnich wyniosła 0,5 mld euro, czyli 3,4 razy mniej niż pomoc Polski.

W pierwotnej wersji analizy błędnie przytoczyliśmy dane pochodzące z tabeli nr 5 (widocznej w pierwotnej wersji analizy poniżej), w której zaprezentowano pomoc zadeklarowaną. W naszej analizie wspomniane dane zostały przedstawione w sposób sugerujący, że Ukraina tę pomoc już otrzymała. Była to jednak nieprawda, a dane ukazujące realną pomoc (tj. dostarczoną) przedstawiono w raporcie „Ukraine Support Tracker” w tabeli nr 7.

Źródło: Ukraine Support Tracker

Z mniej niż połowy zobowiązań wywiązują się także Stany Zjednoczone, które dostarczyły do Ukrainy sprzęt o równowartości 48 proc. deklarowanej kwoty.

Koniec aktualizacji. Poprzednia wersja analizy:

USA na pierwszy miejscu. Polska na trzecim

Ukraina do tej pory mogła liczyć na największe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. USA przeznaczyły równowartość 23,96 mld euro, z czego 4,14 mld euro na broń i zaopatrzenie. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania z pomocą rzędu 2,38 mld euro, z czego 1,11 mld euro w postaci broni i zaopatrzenia. 

Na trzecim miejscu znalazła się Polska, która przekazała Ukrainie pomoc wyłącznie w postaci broni i zaopatrzenia, której równowartość wyniosła 1,7 mld euro. 

Niemcy znalazły się tuż za Polską, przekazując Ukrainie łącznie 1,39 mld euro, z czego 0,54 mld euro rozdysponowano na broń i sprzęt wojskowy. Wspomniane Francja i Niemcy zajęły kolejno 13. i 15 miejsce przekazując 0,16 mld euro i 15 mld euro. Pomoc ze strony Francji i Włoch objęła kategorię broń i zaopatrzenie.

Z powyższych danych wynika, że dotychczasowa pomoc wojskowa Polski dla Ukrainy jest na tym samym poziomie jak łączna pomoc Niemiec, Francji i Włoch. Polska przeznaczyła na ten cel 1,7 mld euro, tak samo jak trzy kraje Zachodu. Jednakże pomoc Polski jest dwukrotnie większa, biorąc pod uwagę wyłącznie kategorię broń i sprzęt wojskowy. Na ten przeznaczyliśmy 1,7 mld euro, podczas gdy Niemcy, Francja i Włochy 0,85 mld euro.

Źródło: Ukraine Support Tracker

Ukraina potrzebuje pomocy

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) podkreśla, że pomoc państw Zachodu odegrała ważną rolę w utrzymaniu niepodległości Ukrainy. Dotychczasowe wsparcie nie pozwoliło jednak zatrzymać ofensywy Rosji w Donbasie. Pomoc wojskowa dla Ukrainy wymaga zwiększenia skali oraz tempa dostaw.

Przeszkodami w dostarczeniu broni mogą okazać się czynniki polityczne (słabnąca wola Zachodu w dozbrajaniu Ukrainy) oraz techniczne (rosyjskie naloty niszczą zaplecze przemysłowo-obronne i remontowe Ukrainy).

Uwagę zwraca przede wszystkim postawa Niemiec, których obietnice okazały się niewiarygodne. Niemcy nie dostarczyły ponad połowy deklarowanego uzbrojenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!