Strona główna Wypowiedzi Transport cargo. Jaki udział ma lotnisko Chopina? [AKTUALIZACJA]

Transport cargo. Jaki udział ma lotnisko Chopina? [AKTUALIZACJA]

Transport cargo. Jaki udział ma lotnisko Chopina? [AKTUALIZACJA]

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

Spójrzmy na mapę i cyfry. Dane nie kłamią. Lotnisko Chopina w Warszawie obsługuje dziś mniej niż 1 proc. europejskiego cargo lotniczego. Aż 62 proc., łańcuchów z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone ciężarówkami do lotnisk Europy Zachodniej.

TikTok, 02.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TikTok, 02.11.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Aktualizacja 17.11.2023

 • Zgodnie z danymi Eurostatu warszawskie lotnisko Chopina odpowiadało za obsługę ok. 0,75 proc. ładunków wśród najważniejszych lotnisk należących do europejskich państw. 
 • Według danych IATA, które przekazało nam CPK 62 proc. cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone do lotnisk w Europie Zachodniej. 
 • Na tej podstawie wypowiedź Patryka Jakiego oceniamy jako prawdę.

Wersja przed aktualizacją

 • Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi najważniejszych lotnisk należących do państw europejskich warszawskie lotnisko Chopina odpowiada za obsługę ok. 0,75 proc. ładunków. 
 • Nie zdołaliśmy dotrzeć do pierwotnego źródła danych, które potwierdzałyby, że 62 proc. ładunków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone na zachodnie lotniska ciężarówkami.
 • Informacja ta znajduje się na stronie internetowej CPK. Nie ma na niej jednak źródła wyliczeń. 
 • Z racji braku części danych wypowiedź Patryka Jakiego oceniamy jako nieweryfikowalną. Ocena może uleć zmianie, gdy CPK udzieli odpowiedzi na zadane przez nas pytanie.

Patryk Jaki: CPK szansą dla Polski

Patryk Jaki w opublikowanym przez siebie tiktoku stwierdził, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie jest korzystna dla Niemiec, ponieważ do 2060 roku stracą na tej inwestycji 200 mld zł. Następnie polityk zarzucił naszym zachodnim sąsiadom, że ci rzekomo wspierali Donalda Tuska, a wszystko po to, żeby – jak możemy się domyślać – powstrzymać inwestycję.

W nagraniu europoseł mówi też, aby spojrzeć na mapę i cyfry. Przywołana mapa nie ma jednak związku z wypowiedzią polityka. Wyświetlana przez kilka sekund, przedstawia ruch pasażerski na największych lotniskach w Europie, a nie – jak może sugerować wypowiedź – transport cargo (ładunków) na europejskich lotniskach.

Obsługa cargo lotniska Chopina na tle lotnisk europejskich

Zgodnie z danymi Eurostatu warszawskie lotnisko Chopina w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku obsługiwało ponad 9 tys. ton cargo co miesiąc. W marcu było to nawet ponad 10 tys. ton ładunku.

Biorąc pod uwagę obsługę ładunków na głównych portach lotniczych europejskich państw, lotnisko Chopina odpowiadało za ok. 0,75 proc. transportu cargo. W okresie od marca do czerwca 2023 roku było to odpowiednio: 0,76 proc., 0,77 proc., 0,74 proc. i 0,75 proc.

Obsługa cargo lotniska Chopina na tle europejskich państw

Jednocześnie porównując dane obsługi cargo przez lotnisko Chopina do sumarycznych danych z państw europejskich, które są dostępne w bazie danych Eurostatu, otrzymamy bardzo zbliżone wyniki. Co ciekawe, udział lotniska Chopina będzie w tym wypadku minimalnie wyższy. 

W analogicznym okresie od marca do czerwca 2023 roku obsługa ładunków na warszawskim lotnisku stanowiła odpowiednio: 0,77 proc., 0,78 proc., 0,75 proc. i 0,77 proc. wszystkich obsługiwanych ładunków.

Wszystkie drogi prowadzą do CPK

Patryk Jaki twierdzi, że 62 proc. cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone ciężarówkami do lotnisk w Europie Zachodniej. Nie dotarliśmy jednak do niezależnego źródła, które potwierdzałoby tę informację. 

Wspomniane dane zostały przedstawione na stronie internetowej CPK. Nie znajdziemy tam jednak źródła wspomnianych wyliczeń. W związku z tym zwróciliśmy się z zapytaniem do CPK o jego wskazanie.

Aktualizacja 17.11.2023

Zwróciliśmy się do CPK z prośbą o udostępnienie źródła danych, według których 62 proc. cargo lotniczego jest wywożone z lotnisk Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej.

W odpowiedzi poinformowano nas, że źródłem danych jest prognoza ruchu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) dla CPK. Ze względu na zawarte w prognozie informacje wrażliwe handlowo nie udostępniono nam całości dokumentu, a część prezentacji.

Według danych IATA rzeczywiście 62 proc. cargo lotniczego z lotnisk Europy Środkowo-Wschodniej jest przewożone do Europy Zachodniej. Co więcej, lotniska Europy Zachodniej obsługują 15 razy więcej cargo niż lotniska ulokowane w Europie Środkowo-Wschodniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!