Strona główna Wypowiedzi Autobusy omijają buspas? Sprawdzamy sytuację w Lublinie

Autobusy omijają buspas? Sprawdzamy sytuację w Lublinie

Autobusy omijają buspas? Sprawdzamy sytuację w Lublinie

Robert Derewenda

Radny RM Lublin

W Lublinie nawet autobusy nie korzystają z buspasów.

X, 13.03.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

X, 13.03.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z rozporządzeniem pas ruchu dla autobusu (tzw. buspas) to pas przeznaczony tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
 • To specjalny pas ruchu, który daje przywilej autobusom w celu skrócenia czasu podróży i ominięcia korków w godzinach szczytu. W przepisach o ruchu drogowym nie pojawia się wymóg korzystania z buspasa.
 • materiale wideo załączonym do wpisu przedstawiono jedynie zachowanie kilku kierowców, jednak bez podania szerszego kontekstu. Na ulicy nie ma wielu pojazdów, co sprawia, że korzystanie z buspasa nie jest wymagane dla skrócenia czasu przejazdu. Co więcej, w 9. sekundzie nagrania widzimy autobus wykonujący manewr na buspasie.
 • Ze względu na wybiórczy dobór ujęć i pominięcie kontekstu do przedstawienia fałszywej tezy przedstawione nagranie nosi znamiona manipulacji.
 • Prezentowane zachowanie kierowców jest zgodne z przepisami i nie utrudnia ruchu innych uczestnikom. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

[Aktualizacja 27.03.2024] W poprzedniej wersji analizy znalazły się nieaktualne źródła kartograficzne dotyczące przystanku KUL02 oraz skrzyżowania Al. Racławickich z ul. Łopacińskiego. Analizę uzupełniliśmy o bardziej aktualne źródła przedstawiające wspomniane ulice i znajdujący się na nich buspas.

Robert Derewenda to radny w Lublinie (PIS) i jednocześnie kandydat na prezydenta miasta Lublin w nadchodzących wyborach samorządowych. W swoim wpisie na platformie X, przy okazji wyborów, wskazuje, że kierowcy autobusów nie korzystają z wyznaczonych dla nich buspasów. Jego wypowiedź wraz z załączonym filmem  przedstawia buspasy w krytycznym świetle i sugeruje, że autobusy z nich nie korzystają.

Nie ma obowiązku jazdy buspasem

Zgodnie z par. 49 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych: pas ruchu dla autobusu (tzw. buspas) to pas przeznaczony tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. 

Przepisy nie nakazują korzystania z takiego pasa ruchu. W ustawie Prawo o ruchu drogowym nie pojawia się wymóg korzystania z buspasa. To przywilej, a nie – obowiązek. Autobus może skorzystać z tego pasa w celu skrócenia czasu podróży i ominięcia korków w godzinach szczytu.

Przepisy pozwalają organowi zarządzającemu ruchem na danych drogach (art. 10) dopuścić inne pojazdy do jazdy buspasem. W przypadku Lublina tym organem jest prezydent miasta (art. 10 ust. 6). W mieście do ruchu na buspasach dopuszczono m.in. taksówki, motocykle czy pojazdy policji. Co więcej, art. 148a ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwala pojazdom elektrycznym poruszać się buspasami.

Co widać, a czego nie widać na nagraniu?

materiale wideo widać kilka pojazdów komunikacji miejskiej, które jadą nie buspasem, a sąsiednim pasem ruchu. W 9. sekundzie nagrania widać jednak w tle pojazd komunikacji miejskiej, który jedzie buspasem. Nie jest znana data i godzina nakręcenia materiału. 

Mała liczba pojazdów wskazuje, że nie są to godziny szczytu. Zachowanie kierowców autobusów nie utrudnia nikomu poruszania się. Materiał jest zbiorem krótkich nagrań, które nie obrazują zachowania wszystkich kierowców komunikacji miejskiej.

Na pewno nagranie nie pozwala potwierdzić, że wszyscy kierowcy autobusów nie korzystają ze wszystkich buspasów w Lublinie. Co więcej, widoczne jest, że na ulicy nie ma wielu pojazdów, co sprawia, że korzystanie z buspasa nie jest wymagane dla skrócenia czasu przejazdu.

Gdzie powstało nagranie?

Ujęcie kręcone jest najprawdopodobniej tuż za skrzyżowaniem Al. Racławickich i ul. Łopacińskiego. Nie wiadomo, czy przed skrzyżowaniem pas ruchu nie jest zablokowany, gdyż znajduje się za plecami kamerzysty. Nie wiadomo również, czy dalej prawy pas ruchu nie jest zajęty.

Schemat okolicy miejsca nagrania

Tuż przed skrzyżowaniem znajduje się przystanek KUL02. W godzinach szczytu tj. pomiędzy 15:00 a 16:00odjeżdża z niego 56 pojazdów, w tym 42 autobusy i 14 trolejbusów. Jest to jeden z najbardziej obleganych przystanków w Lublinie, cechujący się największą liczbą przesiadek (materiały BIP, slajd 8).

Duży ruch pojazdów komunikacji miejskiej w tym miejscu może uzasadniać wyznaczenie tutaj buspasa. Buspas na tej ulicy powstał praktycznie na całej długości Al. Racławickich, w związku z przebudową drogi ze środków unijnych w ramach programu Polska Wschodnia (środki na Zrównoważony transport miejski).

Czego jeszcze dowiadujemy się z mapy?

Dla poprawnej analizy filmu istotne jest, abyśmy pamiętali o tym, że za ok. 400 metrów od skrzyżowania (gdzie powstało nagranie) kończy się buspas. Na mapie widzimy, że na wysokości przecięcia z ul. Grottgera buspasa nie ma, na co wskazuje brak poziomych znaków.

Nieco dalej, czyli ok. 500 metrów od tego miejsca, jest zlokalizowane skrzyżowanie, na którym linie się rozjeżdżają. Komunikacja miejska w zależności od trasy jedzie prosto z lewego pasa ruchu albo w prawo z prawego pasa ruchu. Za zakrętem w prawo ponownie pojawia się buspas, co widoczne jest na poniższym zdjęciu satelitarnym.

Kolejne skrzyżowanie: komunikacja miejsca jedzie prosto z lewego pasa lub w prawo z prawego (źródło: geoportal.gov.pl)

Tym samym w widocznej na filmie sytuacji wybrani kierowcy, korzystając z faktu, że pozostałe pasy są wolne, mogą omijać buspas i zajmować lewy pas ruchu na długo przed skrzyżowaniem.

Jaki jest cel buspasów?

Z artykułu serwisu jawnylublin.pl wynika, że w godzinach szczytu autobusy w Lublinie – dzięki buspasom – omijają korki, przez co oszczędzają czas. W samym Lublinie nie przeprowadzono jeszcze badania efektywności wprowadzenia buspasów, ale dysponujemy raportem na ten temat z innego miasta.

Przykładowo: dostępne dane z Gdyni przekonują o tym, że buspasy są efektywnym rozwiązaniem dla transportu publicznego, ponieważ pozwalają oszczędzać czas i mogą zachęcać pasażerów do wybrania tego środka transportu.

Podsumowując, analizowane nagranie pokazuje zachowanie kilku kierowców, jednak bez szerszego kontekstu. Pomimo wybiórczego doboru ujęć prezentowane zachowanie kierowców jest zgodne z przepisami i nie utrudnia ruchu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!