Strona główna Analizy Weź udział w Weryfikatonie! Sprawdzaj informacje przed wyborami samorządowymi

Weź udział w Weryfikatonie! Sprawdzaj informacje przed wyborami samorządowymi

Czy lokalni politycy mówią prawdę? Czy realizują swoje obietnice? Sprawdzimy to już 23–24 marca podczas Weryfikatonu, czyli naszego przedwyborczego maratonu weryfikowania faktów, do którego zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych. Weryfikaton organizujemy we współpracy z Google News Initiative, żeby jeszcze skuteczniej walczyć z dezinformacją.

Weź udział w Weryfikatonie! Sprawdzaj informacje przed wyborami samorządowymi

Weź udział w Weryfikatonie! Sprawdzaj informacje przed wyborami samorządowymi

Weź udział w Weryfikatonie! Sprawdzaj informacje przed wyborami samorządowymi

Czy lokalni politycy mówią prawdę? Czy realizują swoje obietnice? Sprawdzimy to już 23–24 marca podczas Weryfikatonu, czyli naszego przedwyborczego maratonu weryfikowania faktów, do którego zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych. Weryfikaton organizujemy we współpracy z Google News Initiative, żeby jeszcze skuteczniej walczyć z dezinformacją.

Zbliżają się wybory samorządowe w Polsce. 7 kwietnia wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Przed tym dniem chcemy sprawdzić jak największą liczbę wypowiedzi kandydatów startujących w wyborach. Organizujemy maraton połączony z rywalizacją – Weryfikaton, czyli wydarzenie, które ma na celu promowanie idei fact-checkingu, przeciwdziałania dezinformacji oraz dostępu do wiarygodnych i rzetelnych informacji. To szczególnie ważne w okresie przedwyborczym.

Kto może wziąć udział i co można wygrać?

Zgłaszać mogą się zespoły dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych, fact-checkerzy, aktywiści i działacze społeczni, pracujący w redakcjach lub prowadzący portale internetowe, oraz studenci dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Każdy zespół powinien liczyć od 2 do 5 osób.

Nie masz grupy, która chciałaby wziąć udział razem z tobą? Możesz zgłosić się samodzielnie, a my dobierzemy ci zespół. Podczas wydarzenia organizowane będą warsztaty w formie flash talk, opieka mentorów i mentorek oraz niezbędna pomoc. Zapraszamy również studentów dziennikarstwa i pokrewnych kierunków, którzy zdobyli już pierwsze doświadczenie w pisaniu artykułów. Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody finansowe. Zwycięska grupa otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł, drugie miejsce 7,5 tys. zł, a trzeci zespół, który uplasuje się na podium, dostanie 5 tys. zł.

Jak będzie wyglądać Weryfikaton?

Wydarzenie opiera się na formule hackathonu, podzielonego na trzy etapy. Podczas pracy w grupach uczestnicy podejmą się rozwiązania konkretnego problemu – w tym przypadku weryfikacji informacji. W pierwszej części zespoły przeprowadzą monitoring sieci w celu odszukania treści do sprawdzenia. Na kolejnym etapie grupy będą analizować wypowiedzi poszczególnych kandydatów, jednocześnie pogłębiając wiedzę z zakresu fact-checkingu.

Zależy nam na zwiększaniu dostępu do wiarygodnych informacji przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, dlatego w końcowej części zadaniem uczestników będzie przygotowanie jak największej liczby jakościowych treści, które zostaną zweryfikowane przez fact-checkerów. Zespoły będą opracowywać przykłady konkretnych działań, np. gotowe artykuły, a także posty do mediów społecznościowych, wraz z planem ich promocji.

Sprawdzaj z nami

Jeśli chcesz weryfikować wypowiedzi polityków razem z nami, nie zwlekaj – wyślij zgłoszenie przez formularz do 18 marca 2024 roku.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w dniach 23 i 24 marca 2024 roku. Dla uczestników zapewniamy nocleg oraz wyżywienie na czas trwania Weryfikatonu, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do wspólnego weryfikowania wypowiedzi polityków możemy zaprosić maksymalnie 50 uczestników. Udział w wydarzeniu jest dostępny tylko dla osób pełnoletnich.

Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ i zapoznaj się z regulaminem Weryfikatonu.

FAQ: czyli wszystko, co musisz wiedzieć.

1. Czym jest Weryfikaton?

Weryfikaton, czyli maraton sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Demagog, a partnerem – Google News Initiative.

Formuła wydarzenia bazuje na schemacie hackhatonu. Podczas pracy w grupach uczestnicy i uczestniczki stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu – w tym przypadku jest to weryfikacja informacji i docieranie z faktami przed wyborami samorządowymi do lokalnych społeczności.

Celem Weryfikatonu jest zwiększanie dostępu do wiarygodnych informacji przed wyborami samorządowymi. Ważne będzie również przygotowanie jak największej liczby jakościowych treści, które zweryfikują fact-checkerzy, oraz opracowanie przykładów konkretnych działań, np. gotowych artykułów, postów w mediach społecznościowych, wraz z planem ich promocji. Zależy nam na dotarciu ze sprawdzonymi treściami do jak największej liczby odbiorców.

2. Jakie będzie wyzwanie w trakcie Weryfikatonu?

Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w Polsce. Wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Nasze wyzwanie łączy się bezpośrednio z wyborami – chcemy sprawdzić jak największą liczbę wypowiedzi kandydatów startujących w wyborach. Wydarzenie ma na celu promowanie idei fact-checkingu, przeciwdziałanie dezinformacji oraz dostęp do wiarygodnych i rzetelnych informacji.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy lokalni politycy są prawdomówni, czy realizują obietnice oraz jakie fałszywe informacje są rozprzestrzeniane na lokalnym podwórku w kontekście wyborów.

 

3. Jak będzie przebiegał Weryfikaton?

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie 23 i 24 marca 2024 roku.

Weryfikaton będzie składał się z kilku etapów. Rozpocznie się od cyklu warsztatów w formacie flash talk dotyczących monitoringu sieci, fact-checkingu, narzędzi oraz promocji cyfrowych treści. W kolejnym etapie zespoły, które zakwalifikują się do rywalizacji, będą pracować nad monitoringiem treści do sprawdzenia, a później nad ich weryfikacją oraz przygotowaniem i promocją artykułów. 

Weryfikaton będzie składał się z trzech etapów, które zostaną poprzedzone szkoleniami:

  1. Wyszukiwanie treści do sprawdzenia – monitoring sieci.
  2. Weryfikacja informacji w ramach pracy zespołowej.
  3. Przygotowanie strategii promocji treści obejmującej wybór odpowiednich kanałów komunikacji.

W wydarzeniu weźmie udział około 10 zespołów składających się z 2-5 osób. Do oceny pracy zespołów zostanie powołane jury, złożone z dziennikarzy, fact-checkerów oraz osób zajmujących się komunikacją i promocją. Wszystkie treści powstałe w trakcie Weryfikatonu zostaną przed publikacją sprawdzone również przez analityków Stowarzyszenia Demagog.

4. Kto może zgłosić swój udział w Weryfikatonie?

Do uczestnictwa w 2-dniowym maratonie połączonym z rywalizacją zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych oraz fact-checkerów, aktywistów i działaczy społecznych, pracujących w redakcjach lub prowadzących portale internetowe, oraz studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych.

Zgodnie z regulaminem w Weryfikatonie mogą wziąć udział zespoły liczące od 2 do 5 Uczestników („Zespół” lub „Zespoły”) lub osoby indywidualne, które zostaną przez Organizatorów połączone w zespoły. Wydarzenie jest skierowane wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych. Tylko takie osoby mogą zostać Uczestnikami, Mentorami lub członkami Jury.

5. Czy muszę mieć zespół, aby wziąć udział w wydarzeniu?

Nie, możesz zgłosić się indywidualnie. Przypiszemy Cię do jednego z zespołów po zamknięciu zgłoszeń.

6. Gdzie odbędzie się Weyfikaton?

Weryfikaton odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w terminie 23 i 24 marca 2024 roku (szczegóły otrzymasz po wypełnieniu formularza i akceptacji Twojego zgłoszenia). Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy nocleg (w piątek oraz w sobotę) oraz wyżywienie na czas trwania wydarzenia.

7. Ile będzie trwał Weryfikaton?

Weryfikaton rozpocznie się w sobotę (23 marca) o 9:00 i będzie trwał do niedzieli (24 marca) do 16:00. Wszystkim osobom z zaakceptowanym zgłoszeniem zapewniamy nocleg w piątek oraz w sobotę (szczegóły otrzymasz w wiadomości po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia). Finał wydarzenia jest planowany na godziny popołudniowe w niedzielę.

8. Jakie aktywności są przewidziane dla uczestników?

W trakcie wydarzenia przewiduje się serię warsztatów w formacie flash talk dotyczących monitoringu sieci, fact-checkingu, narzędzi oraz promocji cyfrowych treści.

Praktyczna część wydarzenia obejmuje pracę nad analizami, ich prezentację oraz pracę nad promocją powstałych treści.

9. Czy koszt udziału uczestników w Weryfikatonie jest bezpłatny?

Tak, udział uczestników w Weryfikatonie jest bezpłatny. W trakcie Weryfikatonu zapewniamy transport, nocleg oraz wyżywienie.

10. Jakie nagrody zostały przewidziane dla zwycięzców?

Zwycięzcom Weryfikatonu zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wysokości 22 500 PLN brutto. Więcej informacji na temat nagród znajdziesz w regulaminie.

  1. miejsce: 10 000 PLN
  2. miejsce:   7 500 PLN
  3. miejsce:   5 000 PLN

11. Kto i w jaki sposób wyłoni zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty wyłoni jury na podstawie kryteriów przedstawionych szczegółowo w regulaminie.

  1. Jury oceni przygotowane przez Zespoły prace w ramach następujących kryteriów:
    1. kryteria formalne:
      1. dostarczenie analiz i podsumowania przed upływem wyznaczonego czasu poprzez przesłanie bezpośredniego linku do dokumentu Google Docs z treścią analiz przez aplikację Slack lub pocztą elektroniczną do Organizatora;
      2. przestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu;
      3. czynny udział co najmniej 2 Uczestników w ramach Zespołu w pracy nad zadaniami;
    2. kryteria merytoryczne:
      1. jakość, ocena jakości analiz pod względem poprawności merytorycznej i językowej;
      2. zgodność oceny analizowanej treści z przedstawionymi w analizie informacjami, dostępnymi danymi w otwartych zasobach oraz standardami przyjętymi przez Organizatora;
      3. przestrzeganie metodologii i standardów przyjętych przez Organizatora i udostępnionych Uczestnikom w ramach fact-checkingu treści;
      4. kompletność i jakość prezentacji;
      5. skuteczność i możliwość publikacji (fact-checki mogą być opublikowane na stronie www organizatora po sprawdzeniu przez cross-checkerów Organizatora, również po zakończeniu Weryfikatonu);
      6. ilość i innowacyjność (demonstracja pracy oraz planu promocji);
      7. różnorodność sprawdzanych treści;
      8. wykorzystanie do analizy i pozyskania danych narzędzi zaproponowanych przez Organizatora.

Jury powołane do oceny analiz będzie złożone z dziennikarzy, fact-checkerów oraz osób zajmujących się komunikacją i promocją.

12. Jaki sprzęt jest mi potrzebny, żeby wziąć udział w Weryfikatonie?

Aby wziąć udział w Weryfikatonie, potrzebujesz jedynie laptopa z dostępem do Wi-Fi.

13. Czy muszę mieć doświadczenie w weryfikacji informacji i posiadać afiliację z tytułem prasowym?

Aby wziąć udział w Weryfikatonie, nie musisz posiadać doświadczenia i afiliacji z tytułem prasowym. Podczas wydarzenia organizowane będą warsztaty w formie flash talk, opieka mentorów i mentorek oraz niezbędna pomoc.Do uczestnictwa w Weryfikatonie zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych oraz fact-checkerów, aktywistów i działaczy społecznych, którzy pracują w redakcjach lub prowadzą portale internetowe. Zapraszamy również studentów dziennikarstwa i pokrewnych kierunków, którzy zdobyli już pierwsze doświadczenie w pisaniu artykułów.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!