Strona główna Wypowiedzi Unijny rynek pracy

Unijny rynek pracy

Unijny rynek pracy

Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Na 241 mln osób w wieku produkcyjnym w UE, 7,5 mln pracuje w innym kraju europejskim.A więc niewiele. Ale w tych 7, 5 mln.jest 2 mln Polaków

— ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) January 21, 2015

 

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Podana liczba 241 mln być może odnosi się do wielkości siły roboczej w Unii Europejskiej, która w 2013 roku (najświeższe dane Eurostat dotyczące siły roboczej w 2013 roku) wynosiła 243,2 mln osób. Natomiast wspomniana liczba osób w wieku produkcyjnym (czyli pomiędzy 15-64 lata) wynosiła w 2012 (najnowsze dane) 335 547 366,49. (Wg. danych Eurostatu populacja Unii Europejskiej w 2012 roku wynosiła 504 582 506 mieszkańców z czego 66,5% produkcyjnym.)

Różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest prosta. Liczba osób w wieku produkcyjnym to wszystkie osoby pomiędzy 15-64 rokiem życia. Natomiast zasób siły roboczej to osoby pracujące i bezrobotne (tzn. aktywnie poszukujące pracy). Do grupy tej nie zaliczani są uczniowie, studenci (jeśli nie pracują), osoby na emeryturze, rencie, czy po prostu nie pracujących i nie zamierzających zmieniać tego stanu rzeczy. (słowniczek).

Odnosząc się do cytowanych powyżej danych Eurostatu z maja 2014 (dotyczących 2012), można stwierdzić, że liczba obywateli Unii Europejskiej pracujących w innym kraju Unii, którego jednak nie są obywatelami wynosi 6,5 mln, a nie podane przez Z. Krasnodębskiego 7,5 mln. Informację tę można znaleźć w cytowanym już artykule Eurostatu, w podrozdziale “Foreign workers in the EU”.

Nieprawdziwa jest także informacja o 2 mln Polaków pracujących w innych krajach Unii Europejskiej.  Według Informacji o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 – 2013 opublikowanej przez GUS w roku 2013 na terenie innych krajów Unii Europejskiej przebywało przez okres dłuższy niż 3 miesiące 1798 tys. Polaków. Liczba ta obejmuje jednak nie tylko osoby pracujące, ale także inne osoby (np. członków rodzin, dzieci, studentów itp.).

AKTUALIZACJA  

Uzupełniając nasz factcheck o udostępnione nam dane i wyjaśnienia Komisji Europejskiej, podtrzymujemy klasyfikację wypowiedzi Prof. Krasnodębskiego jako fałsz. Pracownicy Centrum Kontaktowego EUROPE DIRECT wskazali nam dane, które zostały wykorzystane do opracowania cytowanego przez prof. Krasnodębskiego raportu.

W Unii Europejskiej (28 państw) w 2013 roku (najświeższe dane) 7 876,6 tys. obywateli innych państw członkowskich (imigrantów) jest aktywnych ekonomicznie (pracują lub aktywnie poszukują pracy). lfsa_pganws_aktywni_2013

Natomiast liczba obywateli UE (28) zatrudnionych (a takiego sformułowania użył prof. Krasnodębski w swojej wiadomości na Twitterze) w innych krajach UE w 2013 roku wyniosła 6 905,4 tys. lfsa_pganws_zatrudnieni_2013

Ponadto zwracamy uwagę na punktowane już wcześniej pomieszanie pojęć siły roboczej i populacji w wieku produkcyjnym.

W swoim komentarzu prof. Krasnodębski twierdzi także, ze cytowane przez nas dane GUS są zaniżone. Dotychczas nie udało się nam znaleźć innych wiarygodnych źródeł, które pozwoliłyby na weryfikację tych danych, dlatego uznajemy je za prawdziwe.

Zestawienia z powyższych tabel zebrane zostały w tabeli przygotowanej dla nas przez pracowników Centrum Kontaktowego EUROPE DIRECT (lfsa_pganws1)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!