Strona główna Wypowiedzi Jak z inicjatywy ustawodawczej korzysta prezydent Andrzej Duda? [AKTUALIZACJA]

Jak z inicjatywy ustawodawczej korzysta prezydent Andrzej Duda? [AKTUALIZACJA]

Jak z inicjatywy ustawodawczej korzysta prezydent Andrzej Duda? [AKTUALIZACJA]

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Andrzej Duda od czerwca ubiegłego roku nie złożył żadnej ustawy do Sejmu.

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty przedwyborczej, która odbyła się w Telewizji Publicznej 6 maja 2020 roku, wypowiedział się na temat wykorzystywania inicjatywy ustawodawczej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?

Na mocy art. 118. Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, radzie ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo głosowania w wyborach do Sejmu. Wnioskodawcy przedkładając sejmowi projekt ustawy, są zobowiązani przedstawić skutki finansowe jej wykonania.

Kiedy ostatnio obecny prezydent skorzystał z inicjatywy ustawodawczej?

Zgodnie z danymi dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP najnowszy projekt ustawy Andrzeja Duda złożył 12 czerwca 2019 roku. Dotyczył on zmiany ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej i proponował rozszerzenie prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Jest to ostatni przedłożony przez prezydenta projekt. 

Został on uchwalony przez sejm 19 lipca 2019 roku. 6 sierpnia ustawę podpisał Andrzej Duda. Weszła ona w życie 27 października ubiegłego roku.

W trakcie swojej kadencji Andrzej Duda zgłosił łącznie trzydzieści jeden projektów ustaw.

Artykuł został zaktualizowany o poprawioną liczbę projektów Andrzeja Dudy. W poprzedniej wersji artykułu, błędnie przytoczona została liczba 30 projektów. Błąd ten nie zaważył na zmianie oceny wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!