Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły wynagrodzenia urzędników za rządów PO-PSL? [Aktualizacja]

O ile wzrosły wynagrodzenia urzędników za rządów PO-PSL? [Aktualizacja]

O ile wzrosły wynagrodzenia urzędników za rządów PO-PSL? [Aktualizacja]

Artur Soboń

Członek Zarządu NBP
Prawo i Sprawiedliwość

Nasi poprzednicy ani złotówki (…) nie zwiększyli wynagrodzeń dla sfery budżetowej. Ten punkt bazowy dla pracowników służby cywilnej nie drgnął za czasów rządów pana Donalda Tuska.

Gość Radia Zet, 04.04.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 04.04.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Rządy PO-PSL obejmują okres od listopada 2007 roku do listopada 2015 roku. W pierwszej przyjętej przez tę koalicję ustawie budżetowej na 2008 rok kwota bazowa dla wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej wyniosła 1 837,10 zł.
 • następnym roku została podwyższona o 74 grosze do kwoty 1 837,84 zł. Kolejna zmiana miała miejsce dopiero w ustawie budżetowej na rok 2019.
 • W czasach, kiedy premierem był Donald Tusk, nieliczne grupy zawodowe należące do sfery budżetowej mogły liczyć na podwyżki (np. nauczyciele i funkcjonariusze policji). Jednak traktujemy wypowiedź Artura Sobonia jako odnoszącą się do zarobków służby cywilnej i dlatego też uznajemy ją za prawdziwą.
 • [Aktualizacja, 27.09.2022] W związku z pomyłką w poprzedniej wersji tekstu przedstawiamy prawidłowe wyliczenia. W pierwszej ustawie budżetowej przyjętej przez koalicję PO-PSL kwota bazowa dla wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej wyniosła 1 837,10 zł. W kolejnym roku kwota ta wzrosła do 1 873,84 zł, czyli o 36,74 zł.
 • W związku z tym ocena wypowiedzi została zmieniona na fałsz.

Opozycja domaga się podwyżek dla budżetówki, wiceminister przypomina okres rządów PO

4 kwietnia w programie „Gość Radia Zet” wystąpił Artur Soboń. Prowadząca audycję przytoczyła pytanie Katarzyny Lubnauer o to, jakich podwyżek płac w sferze budżetowej można się spodziewać w obliczu najnowszych danych o prawie 11-procentowej inflacji.

Wiceminister finansów stwierdził, że rząd PiS – w przeciwieństwie do poprzedniej władzy – dba o podwyżki w „budżetówce”. Jak zauważył, za rządów koalicji PO-PSL nie zwiększono wynagrodzeń w tym sektorze, a punkt bazowy dla pracowników służby cywilnej nawet nie drgnął.

Ostatnio o wyższe zarobki dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej upomniał się Donald Tusk. Według przewodniczącego PO  pracownicy m.in. służby zdrowia, oświaty oraz urzędnicy powinni otrzymać 20 proc. podwyżki, gdyż są oni dziś w bardzo trudnej sytuacji, zarabiając często ok. 2 tys. zł.

Czym jest służba cywilna?

Podstawą prawną działania służby cywilnej w Polsce jest ustawa z 2008 roku. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawie służby cywilnej jest Szef Służby Cywilnej, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Korpus służby cywilnej tworzą (art. 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
 • urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 
 • urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej, 
 • komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego, 
 • jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników (osoby zatrudnione na umowie o pracę) i urzędników (mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej). Pojęcie członka korpusu służby cywilnej oznacza pracowników, urzędników oraz osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

Co składa się na wynagrodzenie w służbie cywilnej?

Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej. Wysokość kwoty bazowej określa ustawa budżetowa na dany rok (mówi o tym art. 87 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej). Natomiast poziom mnożnika musi mieścić się w przedziałach przewidzianych dla danej grupy stanowisk. Przedziały te określa rozporządzenie

Od stycznia 2010 roku obowiązuje nowy system mnożników. W stosunku do wcześniejszych przepisów niemal we wszystkich grupach stanowisk obniżono maksymalne wysokości mnożników. Po 2010 roku mnożniki pozostają praktycznie bez mian. W 2016 roku nieznacznie podwyższono je w kilku grupach stanowisk.

Do ostatecznej pensji należy doliczyć dodatki. O części z nich uznaniowo decydują dyrektorzy urzędów. Mowa m.in. o nagrodach z funduszu nagród (art. 93 ustawy). Przyznawane są również nagrody jubileuszowe, dodatki za wieloletnią pracę oraz dodatki zadaniowe.

Kwota bazowa przez wiele lat pozostawała bez zmian

Wysokość wspomnianej kwoty bazowej w ciągu ostatnich kilkunastu lat przedstawiała się następująco:

 • 2005 – 1 769,26 zł,
 • 2006 – 1 795,80 zł,
 • 2007 – 1 795,80 zł,
 • 2008  1 837,10 zł,
 • 2009 1 873,84 zł,
 • 2010 1 873,84 zł,
 • 2011 1 873,84 zł,
 • 2012 1 873,84 zł,
 • 2013 1 873,84 zł,
 • 2014 1 873,84 zł,
 • 2015 1 873,84 zł,
 • 2016 – 1 873,84 zł,
 • 2017 – 1 873,84 zł,
 • 2018 – 1 873,84 zł,
 • 2019 – 1 916,94 zł,
 • 2020 – 2 031,96 zł,
 • 2021 – 2 031,96 zł,
 • 2022 – 2 031,96 zł.

Od 2008 do 2015 roku, kiedy to ustawę budżetową przygotowywała koalicja PO-PSL, jedynie w 2009 roku nastąpił wzrost o 36,74 zł. Kwota bazowa pozostała bez zmian nie tylko do końca poprzednich rządów, ale aż do roku 2019.

[Aktualizacja, 27.09.2022]

Wzrost kwoty bazowej pomiędzy 2008 a 2009 rokiem wyniósł 36,74 zł. Nie jest więc prawdą, że wynagrodzenia urzędników nie wzrosły „o ani złotówkę”. W związku z tym ocena wypowiedzi Artura Sobonia została zmieniona na fałsz [koniec aktualizacji].

Wzrost limitu na wynagrodzenia

Zmieniał się natomiast limit środków na wynagrodzenia dla służby cywilnej. W 2008 roku wyniósł 5,55 mld zł, z czego samo wynagrodzenie zasadnicze to 4,065 mld zł (art. 23 ustawy budżetowej). W kolejnych latach wyglądał następująco:

 • 2009 – 6,381 mld zł, 
 • 2010 – 6,706 mld zł, 
 • 2011 – 6,804 mld zł,
 • 2012 – 6,857 mld zł,
 • 2013 – 6,890 mld zł,
 • 2014 – 7,040 mld zł,
 • 2015 – 7,167 mld zł.

Przeciętne wynagrodzenie

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. 

Możemy się z tych sprawozdań dowiedzieć, że w 2008 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie (z uwzględnieniem nagród i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 4 351 zł brutto.

W 2015 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej wyniosło natomiast 4 964 zł.

Jak czytamy w raporcie: „w latach 2009-2015 – tj. w czasie, kiedy kwota bazowa pozostawała niezmieniona – wynagrodzenie przeciętne w korpusie służby cywilnej spadło realnie o 0,1%, podczas gdy w gospodarce narodowej realnie wzrosło o 16,0% do poziomu 3 900 zł”.

Podwyżki dla nauczycieli i Policji za rządów PO

W okresie zamrożenia płac w sferze budżetowej podniesiono pensje części pracowników zatrudnianych przez państwo, m.in. policjantom i nauczycielom. 

2008 roku kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła 2 074,15 zł. Od stycznia 2009 roku było to 2 177,86 zł, a od września 2009 roku – 2 286,75 zł. Od września 2010 roku wynosiła już 2 446,82 zł, od września 2011 roku – 2 618,10 zł, a od września 2012 roku – 2 717,59 zł (przez kolejne lata nie uległa zmianie).

Więcej o podwyżkach dla nauczycieli za rządów PO-PSL piszemy w analizach wypowiedzi Iwony MichałekJoanny Kluzik- Rostkowskiej.

W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy kwota bazowa wzrosła jedynie z 1 493,42 zł w 2008 roku do 1 523,29 zł w roku 2009, by już do końca rządów koalicji PO-PSL nie ulec zmianie.  Natomiast rozporządzeniem z 3 kwietnia 2012 roku podwyższono wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (tzw. mnożnik). Wzrosła ona z 2,65 do 2,87.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!