Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniła się liczba szpitali za rządów PiS oraz koalicji PO-PSL? [AKTUALIZACJA]

Jak zmieniła się liczba szpitali za rządów PiS oraz koalicji PO-PSL? [AKTUALIZACJA]

Jak zmieniła się liczba szpitali za rządów PiS oraz koalicji PO-PSL? [AKTUALIZACJA]

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Krzyczącym, że powinienem był budować szpitale, nie stadiony, pragnę przypomnieć, że w latach 2005-2007, za rządów Kaczyńskiego, w Polsce liczba szpitali zmniejszyła się o 33, gdy za naszych rządów zwiększyła się o 208. Po 2015 znowu zaczęła spadać.

Twitter, 19.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 19.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

AKTUALIZACJA 20.09.2020

Analiza uległa zmianie po weryfikacji metodologii Głównego Urzędu Statystycznego, która w sposób istotny wpłynęła na ocenę kontekstu wypowiedzi Donalda Tuska.

W trakcie rządów koalicji PO-PSL liczba szpitali zwiększyła się o 208. Jednakże od roku 2012 dane GUS dotyczące liczby szpitali uwzględniają także filie, które do roku 2011 były traktowane oddzielnie. Ponadto od 2012 roku dane z zakresu szpitali ogólnych obejmują również placówki MON i MSWiA. Zmiana ta weszła w życie na mocy ustawy o działalności leczniczej uchwalonej większością głosów dwóch partii rządzących. 

Jak zaznacza GUS:

Z uwagi na zmiany prawne (ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.) mające wpływ na sposób wyodrębniania i rejestracji placówek (w tym szpitali), dane dotyczące liczby szpitali są nieporównywalne z danymi przed 2012 r.

Reasumując, wypowiedź Donalda Tuska uznajemy za manipulację, ponieważ zestawia on ze sobą nieporównywalne dane.

Szpitale za rządów PiS i koalicjantów

W wyborach parlamentarnych z 25 września 2005 roku zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,99 proc. poparcia, uzyskując 155 mandatów. Początkowo PiS utworzył samodzielny rząd mniejszościowy, na którego czele stanął Kazimierz Marcinkiewicz.

W lutym 2006 roku doszło do kryzysu parlamentarnego, w wyniku czego rządzący zawarli z LPR i Samoobroną RP tzw. pakt stabilizacyjny będący podstawą przyszłej koalicji. Ostatecznie w kwietniu PiS podpisało umowę koalicyjną z Samoobroną RP oraz Narodowym Kołem Parlamentarnym. W maju po skomplikowanych negocjacjach do grupy partii dołączyła Liga Polskich Rodzin, co skutkowało utworzeniem nowego rządu, lecz nadal mniejszościowego.

Nie był to koniec burzliwych zmian na szczycie władzy. 14 lipca 2006 roku funkcję szefa rządu objął Jarosław Kaczyński. Sprawował tę funkcję nieco ponad rok, gdyż wskutek utarczek wewnątrzkoalicyjnych doszło do kolejnego kryzysu parlamentarnego, który ostatecznie zakończył się we wrześniu 2007 roku skróceniem kadencji Sejmu.

Zgodnie z danymi GUS w roku 2005 w Polsce funkcjonowało 781 szpitali. W kolejnym roku liczba ta spadła do 742. W roku 2007 odnotowano wzrost względem poprzednich 12 miesięcy (748 szpitale), lecz był to wynik niższy niż na początku roku 2005.

Łącznie w latach 2005-2007 liczba szpitali w Polsce zmniejszyła się o 33.

Rządy koalicji PO-PSL

W przyspieszonych wyborach parlamentarnych z 27 października 2007 roku zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska, na którą zagłosowało 41,51 proc. wyborców. Partii do Sejmu udało się wprowadzić 209 posłów. PO wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym zawarła koalicję dysponująca łącznie 240 głosami. Na czele rządu stanął Donald Tusk, który sprawował tę funkcję także po wygranych wyborach parlamentarnych w roku 2011. Do zmiany na stanowisku premiera doszło we wrześniu 2014 roku, kiedy Donald Tusk objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. W jego miejsce powołano Ewę Kopacz, która na czele rządu stała do jesieni 2015 roku.

Jak już wspominaliśmy, pod koniec 2007 roku liczba szpitali w Polsce wyniosła 748. W roku 2015 na koniec rządów koalicji wzrosła do 956. Sprawdźmy jednak, jak sytuacja zmieniała się z roku na rok:

 • rok 2007 – 748,
 • rok 2008 – 732,
 • rok 2009 – 754,
 • rok 2010 – 795,
 • rok 2011 – 814,
 • rok 2012 – 913,
 • rok 2013 – 966,
 • rok 2014 – 979,
 • rok 2015 – 956.

Widzimy więc, że liczba szpitali poza dwoma wyjątkami rosła z roku na rok. W okresie 2007-2015 przybyło 208 placówek.

Należy jednak zwrócić uwagę na adnotację metodologiczną zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Czytamy w niej, że:

Od 2012 r., w związku z wprowadzeniem ustawy o działalności leczniczej, dane o liczbie szpitali obejmują placówki, które do 2011 r. były traktowane jako filie. Od 2012 r. dane z zakresu szpitali ogólnych obejmują placówki MON i MSWiA.

Dane dotyczące liczby szpitali przed i po 2012 roku są nieporównywalne.

Rządy Zjednoczonej Prawicy

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku najwyższy wynik odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. Na listach PiS znaleźli się także przedstawiciele Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Obóz Zjednoczonej Prawicy uzyskał 37,58 proc., co pozwoliło mu uzyskać ponad połowę miejsc w izbie niższej polskiego parlamentu ze względu na nieprzekroczenie progu wyborczego przez Zjednoczoną Lewicę. Początkowo na czele rządu PiS stanęła Beata Szydło, którą w grudniu 2017 roku zastąpił Mateusz Morawiecki.

Na koniec 2015 roku liczba szpitali w Polsce wyniosła 956. Rok później odnotowano nieznaczny wzrost – do 957 szpitali. Kolejne lata to spadek do odpowiednio: 950 i 949 placówek. Nie dysponujemy danymi za rok 2019.

Widzimy więc, że w okresie 2015-2018 liczba szpitali spadła nieznacznie, o 7 placówek.

Wersja poprzednia:

Wypowiedź Donalda Tuska uznajemy za prawdziwą, ponieważ w latach 2005-2007 liczba szpitali zmniejszyła się o 33, zaś w latach 2007-2015 wzrosła o 208. Poprawne jest również stwierdzenie, że po roku 2015 liczba szpitali zaczęła się zmniejszać, choć odnotowany spadek jest minimalny.

Szpitale za rządów PiS i koalicjantów

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 września 2005 roku, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,99 proc. poparcia, zdobywając tym samym 155 mandatów. Początkowo PiS utworzyło samodzielny rząd mniejszościowy, na którego czele stanął Kazimierz Marcinkiewicz.

W lutym 2006 roku doszło do kryzysu parlamentarnego, w wyniku czego rządzący zawarli z LPR i Samoobroną RP tzw. pakt stabilizacyjny będący podstawą przyszłej koalicji. Ostatecznie w kwietniu PiS podpisało umowę koalicyjną z Samoobroną RP oraz Narodowym Kołem Parlamentarnym. W maju po skomplikowanych negocjacjach do grupy tej dołączyła Liga Polskich Rodzin, co skutkowało utworzeniem nowego rządu, lecz nadal mniejszościowego.

Nie był to koniec burzliwych zmian na szczycie władzy. 14 lipca 2006 roku stanowisko szefa rządu objął Jarosław Kaczyński. Sprawował tę funkcję nieco ponad rok, gdyż wskutek utarczek wewnątrzkoalicyjnych doszło do kolejnego kryzysu parlamentarnego, który ostatecznie zakończył się we wrześniu 2007 roku skróceniem kadencji Sejmu.

Zgodnie z danymi GUS w roku 2005 w Polsce funkcjonowało 781 szpitali. W kolejnym roku liczba ta spadła do 742. W roku 2007 odnotowano wzrost względem poprzednich 12 miesięcy (748 szpitale), lecz był to wynik niższy niż na początku roku 2005.

Łącznie w latach 2005-2007 liczba szpitali w Polsce zmniejszyła się o 33.

Rządy koalicji PO-PSL

W przyśpieszonych wyborach parlamentarnych z 27 października 2007 roku zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska, na którą zagłosowało 41,51 proc. wyborców. Partii do Sejmu udało się prowadzić 209 posłów. Wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym PO stworzyła koalicję dysponująca łącznie 240 głosami. Na czele wspólnego rządu stanął Donald Tusk, który sprawował tę funkcję także po wygranych wyborach parlamentarnych w roku 2011. Do zmiany na stanowisku szefa rządu doszło we wrześniu 2014 roku, kiedy Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Jego zastępczynią została Ewa Kopacz, która funkcję premiera sprawowała do jesieni 2015 roku.

Jak już wspomnieliśmy, pod koniec 2007 roku liczba szpitali w Polsce wyniosła 748. W roku 2015, czyli na koniec rządów koalicji PO-PSL, liczba placówek wzrosła do 956. Sprawdźmy jednak, jak sytuacja zmieniała się z roku na rok:

 • rok 2007 – 748,
 • rok 2008 – 732,
 • rok 2009 – 754,
 • rok 2010 – 795,
 • rok 2011 – 814,
 • rok 2012 – 913,
 • rok 2013 – 966,
 • rok 2014 – 979,
 • rok 2015 – 956.

Widzimy więc, że liczba szpitali poza dwoma wyjątkami rosła z roku na rok. W okresie 2007-2015 przybyło 208 placówek.

Rządy Zjednoczonej Prawicy

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku najwyższy wynik odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. Na listach PiS znaleźli się także przedstawiciele Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Obóz Zjednoczonej Prawicy uzyskał 37,58 proc. głosów, co pozwoliło mu uzyskać ponad połowę miejsc w izbie niższej polskiego parlamentu ze względu na nieprzekroczenie progu wyborczego przez Zjednoczoną Lewicę. Początkowo na czele rządu PiS stanęła Beata Szydło, którą w grudniu 2017 roku zastąpił Mateusz Morawiecki.

Na koniec 2015 roku liczba szpitali w Polsce wyniosła 956. Rok później odnotowano nieznaczny wzrost – 957 szpitali. Kolejne lata przyniosły jednak spadek do odpowiednio: 950 i 949 szpitali. Nie dysponujemy danymi za rok 2019.

Widzimy więc, że w okresie 2015-2018 liczba szpitali spadła nieznacznie, o 7 placówek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!