Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Premier

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

120

Sprawdzonych wypowiedzi

55

0

27

31

7

10

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Mateusz Morawiecki
Data i miejsce urodzenia:20-06-1968, Wrocław
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Wrocławski

Zawód:polityk, historyk, ekonomista
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:Śląskie
Okręg:31 Katowice
Liczba głosów:133687

Biogram:

Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Polski menedżer i bankowiec, polityk. Jest synem chemiczki Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego. Rodzina ojca pochodziła ze Świętokrzyskiego, a rodzice przed II wojną światową przeprowadzili się na warszawską Pragę, gdzie urodził się ich syn Kornel.

Mateusz Morawiecki od 1991 r. jest żonaty z Iwoną, jest ojcem czworga dzieci – córek Olgi i Magdaleny oraz synów Jeremiasza i Ignacego.

Od 1979 r. drukował „Biuletyn Dolnośląski” w „podziemnej” drukarni w Wilczynie w domu Państwa Winciorków. Od grudnia 1981 r. brał udział w akcjach opozycyjnych: malowaniu napisów na murach, zrywaniu flag, rozklejaniu plakatów i ulotek, druku i kolportażu drugoobiegowych pism oraz rozwieszaniu opozycyjnych transparentów. W latach 1983-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany za działalność opozycyjną. Od 1986 r. publikował pod pseudonimem własne artykuły w prasie „podziemnej”, głównie w „Biuletynie Dolnośląskim”. W latach 80. został kilkakrotnie pobity z powodów politycznych, był wzywany na przesłuchania i nękany rewizjami w mieszkaniu. Działał w założonej przez ojca Solidarności Walczącej, a także w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Od 9 stycznia 2018 r. pełni urząd Prezesa Rady Ministrów.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Rozwoju i Finansów. Od 16 listopada 2015 r. do 29 września 2016 r. sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiów europejskich Uniwersytetu w Hamburgu oraz Master of Advanced European Studies Uniwersytetu w Bazylei.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W tym okresie, na zlecenie wojewody wrocławskiego, brał udział w programie edukacyjnym i restrukturyzacyjnym państwowych gospodarstw rolnych. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 prowadził prace badawcze przy Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim WBK – jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Banku. W czerwcu 2001 r. został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.

23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Obietnice rok 2018

W trakcie realizacji

6% PKB na służbę zdrowia

Kwestia zwiększenia nakładów na służbę zdrowia była jednym z głównych tematów debaty pod koniec ubiegłego roku. Wiązało się to z trwającym od 2 października protestem lekarzy rezydentów, którego jednym z głównych postulatów było zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat.

Jeszcze za kadencji r

W trakcie realizacji

Narodowy Instytut Onkologii i Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego

W swoim exposé M. Morawiecki zauważył, że „dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to choroby nowotworowe i choroby układu krążenia”. Program budowy Narodowego Instytutu Onkologii miał być środkiem do skuteczniejszej walki z pierwszą z wymienionych grup chorób.

Za realizację tej obietnicy odpowiedzialny został Łukasz Szumowski, powołany 9 styczn

Zrealizowana

Program walki ze smogiem

Pierwsze działania na szczeblu rządowym na rzecz walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Polsce podjęte zostały jeszcze za kadencji rządu Beaty Szydło. 17 stycznia 2017 roku Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obsza

W trakcie realizacji

Gazociąg do Norwegii

Pierwsze pomysły budowy połączenia gazowego, dzięki któremu można by było przesyłać gaz z Norwegii do Polski sięgają aż 2001 roku i rządów Jerzego Buzka. 24 marca 2001 r. w Norwegii prezesi trzech firm gazowniczych: duńskiego DONG, norweskiego STATOIL oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podpisali protokół o wspólnej realizacji dos

W trakcie realizacji

Centralny Port Komunikacyjny

Premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé z 12 grudnia 2017 r. zapowiedział budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego „Port Solidarność” i mówił o nim jako o „kluczowym elemencie (…) strategii rozwoju transportu w Polsce, (…) szansie dla sektora lotniczego, (…) rozbudowie sieci kolejowej, pierwszym kroku ku stworzeniu w Polsce najnowocześniejszego s

W trakcie realizacji

Tunel do Świnoujścia

W swoim exposé, wygłoszonym 12 grudnia 2017 r., Mateusz Morawiecki zapowiedział  wybudowanie tunelu w Świnoujściu. Było to powtórzenie obietnicy Beaty Szydło, która po raz pierwszy obiecała budowę tego tunelu podczas odpowiedzi na pytania po swoim exposé 18 listopada 2015 r.

15 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg na realizację tunelu. Zgłosiło się

W trakcie realizacji

Via Carpatia

Via Carpatia to planowana międzynarodowa trasa, która ma biec od Kłajpedy, przez Polskę, wzdłuż jej wschodniej granicy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Grecji. Deklaracja ws. Powstania tej trasy została podpisana w 2006 roku przez cztery kraje: Polskę, Litwę, Słowację i Węgry, w 2010 roku do inicjatywy dołączyły Rumunia, Bułgaria i Grecja.

Po

Zrealizowana

Konstytucja Biznesu

Uchwalenie Konstytucji Biznesu było jedną ze sztandarowych obietnic rządu Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie polityki gospodarczej jeszcze w okresie kadencji premier Beaty Szydło. Za jej realizację odpowiadał Mateusz Morawiecki jako ówczesny wicepremier, minister finansów i rozwoju. Już jako premier powtórzył on obietnicę wprowadzenia Konstytucji

W trakcie realizacji

Walka z ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga

Zrealizowana

Program „Przyjazna Polska”

Zapowiadany przez premiera Morawieckiego w expose projekt “Przyjazna Polska” dotyczący ułatwień infrastrukturalnych dla osób starszych i niepełnosprawnych skonkretyzował się w ramach Programu Dostępność Plus”. Jego projekt opracowany został w marcu 2018 roku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

17 lipca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie