Strona główna Sprawdzani Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

fot. Kancelaria Premiera / Creative Commons Public Domain Mark Owner / Modyfikacja: Demagog.pl

WYPOWIEDZI:

124
 • Prawda - 55
 • Częściowy fałsz - 1
 • Fałsz - 29
 • Manipulacja - 32
 • Nieweryfikowalne - 7

fot. Kancelaria Premiera / Creative Commons Public Domain Mark Owner / Modyfikacja: Demagog.pl

ZŁOŻONE OBIETNICE WYBORCZE:

13

Złożona - 0

Zrealizowana - 6

Zrealizowana z opóźnieniem - 0

Częściowo zrealizowana - 4

Zamrożona - 0

W trakcie realizacji - 0

Działania niepodjęte - 0

Niezrealizowana - 3

Wspieraj niezależność!

Wpłać darowiznę i pomóż nam walczyć z dezinformacją, rosyjską propagandą i fake newsami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Prawda

03.11.2019 2 min czytania

Prawda

03.11.2019 2 min czytania

Fałsz

14.03.2017 2 min czytania

Wicepremier M. #Morawiecki#KPRM: Wzrost gosp. w ubiegłym roku był większy niż zakładano, nasze programy stymulacyjne zaczynają działać.

— PrawoiSprawiedliwość (@pisorgpl) 14 marca 2017

Fałsz

Wicepremier M. #Morawiecki#KPRM: Wzrost gosp. w ubiegłym roku był większy niż zakładano, nasze programy stymulacyjne zaczynają działać.

— PrawoiSprawiedliwość (@pisorgpl) 14 marca 2017

14.03.2017 2 min czytania

Nieweryfikowalne

22.01.2016 1 min czytania

Jeżeli euro jest po 4,50 zł to też chciałem zauważyć, że jest to dobrze dla polskich eksporterów – oni po raz pierwszy od 27 lat, widzimy że w okresie 12-miesięcznym już jest nadwyżka handlowa i myślę, że będziemy mieli nadwyżkę handlową w tym roku.

Nieweryfikowalne

Jeżeli euro jest po 4,50 zł to też chciałem zauważyć, że jest to dobrze dla polskich eksporterów – oni po raz pierwszy od 27 lat, widzimy że w okresie 12-miesięcznym już jest nadwyżka handlowa i myślę, że będziemy mieli nadwyżkę handlową w tym roku.

22.01.2016 1 min czytania

Manipulacja

22.01.2016 1 min czytania

Nie wiem czy pan redaktor pamięta, w 2009 roku ta agencja [S&P] przekazała taki komunikat w stosunku do Irlandii, że może nowe twarze powinny się pojawić tam (…).

Manipulacja

Nie wiem czy pan redaktor pamięta, w 2009 roku ta agencja [S&P] przekazała taki komunikat w stosunku do Irlandii, że może nowe twarze powinny się pojawić tam (…).

22.01.2016 1 min czytania

Prawda

22.01.2016 1 min czytania

Dość powiedzieć, że nasz rating jest cały czas wyższy niż rating Włoch, bardzo potężnego państwa zachodnioeuropejskiego, jest na poziomie dokładnie takim jak Hiszpania.

Prawda

Dość powiedzieć, że nasz rating jest cały czas wyższy niż rating Włoch, bardzo potężnego państwa zachodnioeuropejskiego, jest na poziomie dokładnie takim jak Hiszpania.

22.01.2016 1 min czytania