Strona główna Wypowiedzi Ile wynosiła minimalna stawka godzinowa 5 lat temu?

Ile wynosiła minimalna stawka godzinowa 5 lat temu?

Ile wynosiła minimalna stawka godzinowa 5 lat temu?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Dzisiaj, dzięki podpisowi złożonemu przez pana prezydenta na ustawie, minimalna stawka godzinowa to 17 zł, a nie 5 zł, jak jeszcze było 5 lat temu.

 

Konwencja Duda2020, 15.02.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Konwencja Duda2020, 15.02.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Premier Mateusz Morawiecki ma rację co do obecnego poziomu minimalnej stawki godzinowej, jednak znacząco myli się co do jej wysokości w roku 2015.

Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy. Minimalna stawka godzinowa obejmuje również osoby samozatrudnione wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto według wspomnianej ustawy stawka godzinowa będzie obowiązywać umowę zlecenie oraz umowę o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. O umowach tych mówią artykuły 734. i 750. kodeksu cywilnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów minimalna stawka godzinowa w roku 2017 wynosiła 13 zł. Miesięczne minimalne wynagrodzenie zostało wówczas przewidziane na kwotę 2000 zł.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 17 zł. Natomiast miesięczne minimalne wynagrodzenia za pracę zostało ustalone w wysokości 2600 zł.

Jak wyglądała sytuacja w 2015 roku?

W roku 2015 minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało uchwalone na kwotę 1750 zł. Jako, że tydzień pracy liczy 40 godzin, a miesiąc pracy – 160 godzin, to minimalne godzinowe wynagrodzenie w roku 2015 wynosiło około 10 zł i 94 gr

Rok później miesięczne wynagrodzenie zostało podwyższone o 100 zł. Przyjmując te same kryteria, minimalna stawka godzinowa w roku 2016 wynosiła około 11 zł i 56 gr.

M. Morawiecki podaje prawidłowe dane dotyczące minimalnej stawki godzinowej w roku 2020. Ponad dwukrotnie zaniża jednak  jej wysokość w roku 2015. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!