Czas czytania: około min.

Ile wynosiła minimalna stawka godzinowa 5 lat temu?

17.02.2020 godz. 16:43

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Premier Mateusz Morawiecki ma rację co do obecnego poziomu minimalnej stawki godzinowej, jednak znacząco myli się co do jej wysokości w roku 2015.

Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy. Minimalna stawka godzinowa obejmuje również osoby samozatrudnione wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto według wspomnianej ustawy stawka godzinowa będzie obowiązywać umowę zlecenie oraz umowę o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. O umowach tych mówią artykuły 734. i 750. kodeksu cywilnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów minimalna stawka godzinowa w roku 2017 wynosiła 13 zł. Miesięczne minimalne wynagrodzenie zostało wówczas przewidziane na kwotę 2000 zł.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 17 zł. Natomiast miesięczne minimalne wynagrodzenia za pracę zostało ustalone w wysokości 2600 zł.

Jak wyglądała sytuacja w 2015 roku?

W roku 2015 minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało uchwalone na kwotę 1750 zł. Jako, że tydzień pracy liczy 40 godzin, a miesiąc pracy – 160 godzin, to minimalne godzinowe wynagrodzenie w roku 2015 wynosiło około 10 zł i 94 gr

Rok później miesięczne wynagrodzenie zostało podwyższone o 100 zł. Przyjmując te same kryteria, minimalna stawka godzinowa w roku 2016 wynosiła około 11 zł i 56 gr.

M. Morawiecki podaje prawidłowe dane dotyczące minimalnej stawki godzinowej w roku 2020. Ponad dwukrotnie zaniża jednak  jej wysokość w roku 2015. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.