Strona główna Wypowiedzi Jakie prognozy dla Polski ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Jakie prognozy dla Polski ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Jakie prognozy dla Polski ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego ,,World Economic Outlook’’ z kwietnia 2019 r., prognozy wzrostu realnego PKB Polski wynoszą 3,8%. W poprzednim raporcie, ,,Challenges to Steady Growth’’ (październik 2018), MFW szacował wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. niżej, bo na poziomie 3,5%. W raporcie z 2019 r. zmniejszono także przewidywany poziom inflacji CPI Polski w 2019 r. do 2%, w porównaniu z prognozowanymi w poprzednim raporcie 2,8%. Również według danych MFW, w 2019 r. poziom bezrobocia w Polsce ma osiągnąć rekordowo niski poziom 3,6%. Informacje podane przez premiera są zgodne z danymi MFW, dlatego wypowiedź zaliczamy do kategorii prawda.

W najnowszym raporcie MFW z kwietnia 2019 r., wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. prognozuje się na poziomie 3,8%. W poprzednim raporcie MFW z października 2018 r., szacowano wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. na poziomie 3,5%. Oznacza to, że prognozy wzrostu realnego PKB w najnowszym raporcie są dla Polski lepsze niż w raporcie poprzednim.

Należy jednak podkreślić, że wzrost PKB Polski na poziomie 3,8% w 2019 r. będzie niższy od wzrostu PKB Polski w dwóch poprzednich latach. Zgodnie z danymi MFW, w 2018 r. wzrost realnego PKB Polski wyniósł 5,1 %, a w 2017 r. 4,8%. W poprzednich latach wzrost realnego PKB Polski wyglądał w następujący sposób:

 • 2016 r. – 3,1%
 • 2015 r. – 3,8%
 • 2014 r. – 3,3%
 • 2013 r. – 1,4%
 • 2012 r. – 1,6%
 • 2011 r. – 5%
 • 2010 r. – 3,6%
 • 2009 r. – 2,8%
 • 2008 r. – 4,2%

Według danych MFW, prognozowany poziom wzrostu realnego PKB Polski, który ma w wynieść w 2019 r. 3,8%, będzie trzecim najwyższym w Europie. Spośród państw europejskich, lepsze prognozy wzrostu realnego PKB w 2019 r. mają Malta (5,2%) oraz Irlandia (4,1%). Zbliżony poziom wzrostu realnego PKB mają odnotować w 2019 r. m.in. Słowacja (3,7%), Słowenia (3,4%), Cypr (3,5%), Węgry (3,6%), Serbia (3,5%) czy Bułgaria (3,3%).  

Z kolei wspomniany przez Mateusza Morawieckiego CPI (consumer price index) to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest miarą ogólnego poziomu cen płaconych przez przeciętnego konsumenta – jedną z najpopularniejszych miar inflacji oraz deflacji.

Zgodnie z raportem MFW z kwietnia 2019 r., poziom inflacji CPI ma wynieść w Polsce 2 2019 r. 2%. W raporcie z października 2018 r., MFW szacował poziom inflacji CPI w Polsce na poziomie 2,8%. W 2018 r. poziom inflacji CPI wyniósł 1,6%.

W raporcie MFW z kwietnia 2019 r. uwzględniono także prognozę bezrobocia. Zgodnie z nimi, bezrobocie w Polsce w 2019 r. ma wynieść 3,6%. Byłby to rekordowo niski poziom bezrobocia. MFW dysponuje danymi dot. bezrobocia w Polsce, w którym znajdują się informacje o poziomie bezrobocia w Polsce w każdym roku od roku 1990. Zgodnie z tymi danymi, poziom bezrobocia w Polsce od 1990 r. nigdy nie osiągnął poziomu 3,6 %, ani niższego. W poprzednich 10 latach kształtował się w następujący sposób:

 • 2018 r. – 3,8%
 • 2017 r. – 4,9%
 • 2016 r. – 6,2%
 • 2015 r. – 7,5%
 • 2014 r. – 9%
 • 2013 r. – 10,3%
 • 2012 r. – 10,1%
 • 2011 r. – 9,6%
 • 2010 r. – 9,6%
 • 2009 r. – 8,2%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!