Strona główna Wypowiedzi Które miejsce zajmuje Polska w raporcie Global Best To Invest?

Które miejsce zajmuje Polska w raporcie Global Best To Invest?

Które miejsce zajmuje Polska w raporcie Global Best To Invest?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

W raporcie Global Best To Invest Polska jest na 5 miejscu na świecie, po Chinach, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Indiach.

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ranking Global Best to Invest zajmuje się badaniem, w jakim stopniu poszczególne kraje są przyjazne inwestorom zagranicznym. Badanie Global Best to Invest 2019 było już jedenastym z kolei. Coroczny ranking przygotowywany jest przez amerykańską firmę badawczą Conway Analytics.

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju dostępna jest informacja o tym, że Polska, zgodnie z danymi pochodzącymi z rankingu, utrzymała 5. miejsce i jednocześnie zwiększyła liczbę realizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w porównaniu do poprzedniego badania (do 163 ze 140). 

Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN bezpośrednie inwestycje zagraniczne to:  

Forma długoterminowej lokaty kapitału za granicą, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał zakładowy, albo wykupieniu takiej liczby akcji zagranicznych przedsiębiorstwa, która pozwala na trwałe kontrolowanie jego działalności

Zgodnie z definicją OECD bezpośrednie inwestycje zagraniczne oznaczają (za nbportal.pl):

Inwestycję dokonaną przez rezydenta jednego kraju (zwanego bezpośrednim inwestorem) celem uzyskania długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo – rezydenta innego kraju (określanego przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania)

W celu sporządzenia rankingu Global Best to Invest bierze się pod uwagę inwestycje o wartości powyżej 1 miliona dolarów, kreujące minimum 20 nowych miejsc pracy oraz 1 tys. m2 nowej powierzchni. W Polsce w 2018 r. zrealizowano 163 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polskę wyprzedziły Chiny, Niemcy, Wielka Brytania i Indie (z liczbą zrealizowanych projektów odpowiednio: 856, 482, 417 i 387). Z Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych krajów znalazły się jeszcze Węgry (10. lokata).

Premier Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi przytoczył aktualne i poprawne dane. Wypowiedź oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy