Czas czytania: około min.

Ile miliardów euro długu państwowego jest denominowane w walutach obcych?

16.04.2020 godz. 18:24

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego oceniamy jako fałszywą, ponieważ  wysokość długu państwowego Polski w walutach obcych nie wynosi 70 mld euro, a ok. 60 mld euro.

Wypowiedź

W czasie posiedzenia Senatu 30 marca premier przedstawił pewne aspekty aktualnej sytuacji finansowej Polski, która mierzy się z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Zarysował także bieżące działania rządu w zakresie wsparcia narodowej gospodarki. W tym kontekście Morawiecki zaznaczył, że wszelkie kroki muszą być podejmowane w sposób ostrożny, ponieważ w przeciwnym razie mogą obniżyć wiarygodność kredytową państwa i znacząco wpłynąć na kursy walut. Jest to sytuacja niepożądana, ponieważ 70 mld euro długu państwowego „jest denominowane w walutach obcych”.

Czym jest denominacja?

Termin ten odnosi się zasadniczo do zmiany nominałów danej waluty. Przykładem może być reforma walutowa wprowadzona w 1995 roku w Polsce. Denominacja ma na celu m.in. większą wygodę w korzystaniu z pieniądza i jest najczęściej reakcją na wysoką inflację.

W ekonomii funkcjonuje także pojęcie kredytu denominowanego, czyli kredytu, którego wysokość określona jest w walucie obcej. Jeśli kurs walut nie został zapisany w umowie, to wahania pomiędzy datą podpisania umowy kredytowej a wypłatą pieniędzy mogą spowodować, że – po przeliczeniu na walutę krajową – ilość wypłaconych pieniędzy będzie w pewnym stopniu odbiegała od wcześniej szacowanej przez kredytobiorcę.

Premier w swojej wypowiedzi miał na myśli dług zaciągnięty poprzez np. emisję papierów wartościowych lub inne pożyczki i kredyty zaciągnięte w obcych walutach.

Jaką część długu państwowego stanowią waluty zagraniczne?

Na koniec 2019 roku państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł – według danych szacunkowych – 990 932,3 mln zł, w tym wysokość długu zagranicznego to 274 746,6 mln zł. Nie cały dług zagraniczny został jednak zaciągnięty w obcych walutach, a jedynie ok. 262 597 mln zł (26,5% całego PDP). Taka suma daje 61 664,2 mln euro (według kursu euro podanego przez NBP na 31 grudnia 2019 roku) lub 57 847,1 mln (według kursu na 30 marca, czyli dnia wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego), czyli ok. 61 mld euro lub 57 mld euro. 

Ponieważ przywołane w wypowiedzi 70 mld odbiega znacznie od rzeczywistej wysokości długu państwowego w obcych walutach, analizowaną wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.